Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.


Коментар статті Конституції:

Коментована стаття передбачає право на збори, мітинги, вуличні походи і демонстрації, що є однією з форм безпосередньої демократії. В цій статті відтворюються (і розвиваються) положення, закріплені у статті 11 Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини. Водночас ст. 39 Конституції дещо відрізняється від європейської норми: остання веде мову про "кожну людину", а Конституція - лише про громадян України.

Таким чином, обмеження встановленого у Конституції права, про яке йдеться у ч.2 ст.39, можуть стосуватися, перш за все, іноземців та осіб без громадянства. До речі, ст.16 зазначеної вище Конвенції дозволяє встановлювати у національному законодавстві такі обмеження.

У повній відповідності з нормами європейського права знаходиться положення цієї статті щодо сповіщального порядку проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій. Однак вимога "завчасного" сповіщення, яка гарантує владі можливість втручання, коли відповідні акції переслідують цілі, що суперечать закону, потребує конкретизації у спеціальному законі.

Стаття містить певні вимоги до організаторів таких заходів щодо забезпечення їх мирного характеру, а також передбачає випадки обмеження цього права, яке може встановлюватися судом на підставі закону і лише в інтересах національної або громадської безпеки з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. Критерії судового визначення наявності відповідних інтересів, необхідності охорони здоров'я і таке інше слід встановити в законі з тим, щоб уникнути можливостей порушення передбаченого Конституцією права у такий спосіб.

Збори громадян правомочні обговорювати різні питання політичного, соціально-культурного і вироб-ничого характеру, пов'язані з виборами, обговоренням проектів законодавчих актів і рішень державних і місцевих органів тощо. Відповідальність за порушення встановленого порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій передбачається Кодексом України про адміністративні правопорушення.


Получите за 15 минут консультацию юриста!