Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Коментар статті Конституції:

Суть цього конституційного права полягає в гарантованій державою можливості кожного громадя-нина безпосередньо звертатися, направляти індивідуальні і колективні письмові звернення до державних органів, органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, під якими слід розуміти також пропозиції про поліпшення їх діяльності або критику недоліків у їхній роботі, що є важливим засобом ви-явлення і виправлення порушень закону, допомоги щодо їх усунення і попередження.

У зв'язку з розглядом вказаного права є необхідність підкреслити, що положення ст. 40 Конституції стосується не тільки громадян України. Тобто відповідним правом наділяються як іноземці, так і особи без громадянства. Причому ця стаття не передбачає ніякої можливості обмеження встановленого права. Підняття цього права на рівень конституційного свідчить, що воно розглядається як дуже важливий інструмент функціонування демократичного суспільства, внаслідок чого відповідні обов'язки органів державної влади, органи» місцевого самоврядування чи службових осіб посилюються.

Порядок розгляду звернень, пропозицій, заяв і скарг громадян регламентується законом України. За встановленим порядком такі звернення мають розглядати ті органи, до компетенції яких належать порушені в них питання. Якщо заява надійшла до органу чи службової особи, до відання яких не належить розв'язання питання, порушеного в заяві, то вони мають направити її за належністю, повідомивши про це зацікавлену особу. В разі, коли таке звернення відбулося на особистому прийомі, відповідна посадова особа повинна дати необхідні роз'яснення.

За законодавством України звернення мають розглядатися в строк до одного місяця з дня надхо-дження, а ті, які не потребують додаткового вивчення і перевірки, - негайно, в усякому разі не пізніше 15 діб. У необхідних випадках строки вирішення можуть бути продовжені керівником відповідного органу, але не більше, як на місяць, при обов'язковому повідомленні про це відповідної особи (осіб).

Порушення встановленого порядку розгляду, бюрократичне ставлення, а також переслідування громадян у зв'язку з поданням звернення або за вміщену в них критику тягнуть відповідальність винних осіб відповідно до чинного законодавства.

На жаль, існуючий міжнародний та європейський досвід ігнорування анонімних звернень поки що не знайшов конституційного чи законодавчого закріплення.


Получите за 15 минут консультацию юриста!