Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.


Коментар статті Конституції:

Конституція закріплює право кожного на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї. Основним елементом, що визначає життєвий рівень громадян, є одержувана ними заробітна плата - винагорода, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган (або особа) виплачує працівникові за виконану ним роботу. На жаль, розмір оплати праці в умовах переходу до ринкової економіки і кризи виробництва не завжди забезпечує достатнього життєвого рівня працівників і їх сімей.

З метою гарантування певного розміру оплати працівникам за виконану ними роботу держава в за-конодавчому порядку встановлює мінімальну заробітну плату. Вона є соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання. Згідно з Законом України "Про оплату праці" від 24 березня 1995 р. мінімальна заробітна плата в Україні визначається у розмірі не нижчому за вартісну величину межі малозабезпеченості з розрахунку на працездатну особу. Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України один раз на рік при затвердженні державного бюджету. В період між переглядом розміру мінімальної заробітної плати індивідуальна заробітна плата підлягає індексації згідно з чинним законодавством.

Громадянам України надається можливість поповнювати свої доходи шляхом виконання додаткової роботи за сумісництвом.

Непрацездатним громадянам (інвалідам, пенсіонерам), сім'ям з дітьми, одиноким матерям та деяким іншим категоріям малозабезпечених громадян надається державна допомога та пільги, що дає певну можливість вирівнювати їх доходи, підносити їх до рівня межі малозабезпеченості.

Концепція соціального забезпечення населення України, про яку йшла мова в коментарі до ст. 46 Конституції, виходить із того, що підтримання життєвого рівня населення в перехідний до ринкової економіки період забезпечуватиметься проведенням цілого ряду взаємопов'язаних заходів, спрямованих як на стимулювання збільшення виробництва споживчих товарів, так і на підвищення доходів громадян.

Залежно від темпів зростання споживчих цін, підвищуватиметься мінімальний розмір заробітної плати, пенсій, а також стипендій, розмір грошової допомоги громадянам з мінімальними доходами.


Получите за 15 минут консультацию юриста!