В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Шлюб грунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї.

Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.

Сім'я, дитинство, материнство і батьківство: охороняються державою.


Коментар статті Конституції:

Вільна згода чоловіка і жінки передбачає, що ніхто із них не може бути примушений до укладення шлюбу.

Рівні права і обов'язки чоловіка і жінки у сімейних відносинах забезпечуються чинним законодавством, перш за все Кодексом законів про шлюб та сім'ю України. Рівність жінки і чоловіка полягає в тому, що вони мають однакові за кількістю і змістом права та обов'язки. Але в одних випадках кожен з подружжя має права незалежно від прав іншого подружжя, в інших - можливість використання прав 1 одним подружжям залежить від поведінки другого. Так, хоча подружжя має рівні права на володіння, користування і розпорядження майном, яке є їх. спільною сумісною власністю.(ст. 22 КЗпШС), кожен з подружжя розпоряджається спільною власністю за взаємною згодою.

У КЗпШС міститься ряд норм, які безпосередньо передбачають рівність кожного з подружжя у вирішенні питань життя сім'ї. Так, питання виховання дітей та інші подібні вирішуються подружжям спільно (ст. 20), кожен з подружжя має право на вільний вибір занять, професії і місця проживання (ст. 21). В інших випадках рівність чоловіка і жінки (батька і матері) забезпечується встановленням для них однакових прав і обов'язків. Зокрема, КЗпШС передбачено обов'язки подружжя по взаємному утриманню (ст. 32), обов'язки батьків по вихованню дітей (ст. 61), права батьків на відібрання дітей (ст. 68) та інші.

Батьки зобов'язані утримувати своїх неповнолітніх дітей і непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги. При ухиленні батьків від цього обов'язку кошти* на утримання дітей стягуються з них в судовому порядку (ст. 82 - 89. 91- 94 КЗпШС).

Діти зобов'язані піклуватися про батьків і надавати їм допомогу.

Утримання непрацездатних батьків (пенсіонерів, інвалідів І і II групи), які потребують допомоги, є обов'язком їх повнолітніх дітей. При ухиленні від цього обов'язку кошти на утримання батьків стягуються в судовому порядку. Розмір та порядок стягнення аліментів на користь батьків регулюються ст. 90 - 94 КЗпШС. Повнолітні діти, які сплачують аліменти на батьків, можуть бути притягнуті до участі в додаткових витратах, викликаних винятковими обставинами (тяжка хвороба, каліцтво, оплата праці осіб, які доглядають за батьками, та ін.). Діти можуть бути звільнені від обов'язків шодо утримання своїх батьків і стягнення витрат по догляду за ними, лише коли судом буде встановлено, що батьки свого часу ухилялися від виконання батьківських обов'язків.

Сім'я, дитинство, материнство і батьківство перебувають під захистом держави. Держава виявляє піклування про сім'ю шляхом створення і розвитку широкої мережі пологових будинків, дитячих ясел і садків, шкіл-інтернатів та інших дитячих закладів, організації і вдосконалення служби побуту та громад-ського харчування, виплати допомоги в разі народження дитини, надання допомоги і пільг одиноким матерям і багатодітним сім'ям, а також інших видів допомоги сім'ї у відповідності із Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21 листопада 1992 р. Охорона інтересів матері і дитини за-безпечується спеціальними заходами по охороні праці і здоров'я жінок; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною та моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання відпусток по вагітності і пологах, по догляду за дитиною та інших пільг вагітним жінкам та матерям. Охорона праці вагітних жінок та жінок, що мають дітей, надання їм пільг регулюється ст. 176 - 186 КЗпП. Охорона батьківства забезпечується наданням батькам, які виховують дітей без матері, гарантій, передбачених ст. 56, 176, 177, 179, 181, 184 та 186 КЗпП, а також зазначеним вище законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми".


Получите за 15 минут консультацию юриста!