В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.


Коментар статті Конституції:

Здійснення правопорушень тягне за собою юридичну відповідальність у вигляді застосування до пра-вопорушників заходів державного примусу. В залежності від характеристики видів правопорушень розріз-няються і види юридичної відповідальності, а саме: кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна та матеріальна?

Ніхто не може; бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Це положення цілком відповідає міжнародно-правовим вимогам про права людини. Так, згідно з п.7 статті 14 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права/ніхто не повинен бути вдруге засуджений чи покараний за злочин, за який він уже був остаточно засуджений або виправданий відповідно до чинного закону або кримінально-процесуального права кожної країни.

Стаття 35 Європейської конвенції "Про передачу кримінальних справ" 1972 р., яка ратифікована Україною, встановлює правило, за яким особа, відносно якої є остаточне та здійснюване рішення кримінального суду, не може за ту ж дію бути піддана судовому переслідуванню, винесенню вироку і здійсненню санкцій в іншій Договірній Державі: коли ця особа визнана невинуватою у злочині; коли санкція, що накладається, повністю приведена до виконання чи приводиться до виконання, повністю або відносно частини, яка не приведена до виконання, підпадає під помилування чи амністію; не може бути у подальшому здійснена у зв'язку із закінченням терміну; коли суд визнав правопорушника винним, не накладаючи на нього санкції.

В основу притягнення до юридичної відповідальності має бути покладений конкретний склад правопорушення, яке скоїла особа. Відмінність у складі правопорушення (як в цілому, так і в конкретних його елементах) дає підстави для притягнення особи до різних видів юридичної відповідальності (наприклад, при скоєнні крадіжки чи умисного знищення або пошкодження майна громадян винна особа може бути притягнута до кримінальної та цивільно-правової відповідальності).

Юридична відповідальність встановлюється за скоєння конкретного правопорушення конкретною особою, тобто вона має індивідуальний характер і характеризується, наприклад, наявністю системи по-карань та стягнень, можливістю призначення більш м'якого покарання, умовного засудження, відстрочки виконання вироку, давністю притягнення до кримінальної відповідальності та звільнення від неї тощо. Цей принцип забезпечується можливістю застосування виду юридичної відповідальності в залежності від ступеня суспільної небезпечності скоєного правопорушення.

Принцип індивідуалізації відповідальності знаходить також свій вираз в тому, що при призначенні покарання мають враховуватися всі особливості та обставини справи, характер правопорушення, ступінь здійснення винною особою протиправного наміру, ступінь вини, властиві їй індивідуальні риси, спосіб життя, мотиви скоєння правопорушення і ін.


Получите за 15 минут консультацию юриста!