В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.


Коментар статті Конституції:

Організація і проведення референдумів здійснюються переважно на тих самих демократичних заса-дах, що і вибори у відповідності з Конституцією і Законом "Про всеукраїнський і місцевий референдуми" (ст. 7 - 11).

Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою або Президентом відповідно до їхніх повноважень.

Тривалий час призначення виборів, а згодом і всеукраїнських референдумів в Україні, як і в Союзі РСР, відносилося до повноважень Верховної Ради, хоча традиційно в більшості країн це повноваження глави держави. Із введенням і утвердженням в Україні інституту Президента закономірно відбулося розмежування цих повноважень між Верховною Радою і Президентом на конституційному рівні.

Відповідно до статей 73 і 85 Конституції Верховна Рада призначає всеукраїнський референдум з питання про зміну території України. Президент України призначає всеукраїнський референдум щодо внесення змін до Конституції відповідно до ст. 156 цієї Конституції і проголошує всеукраїнський рефе-рендум за народною ініціативою.

Місцеві референдуми призначають органи місцевого самоврядування з питань, що належать до їх компетенції Всеукраїнський референдум може не лише призначатися Верховною Радою або Президентом за їх ініціативою, а й санкціонуватися (проголошуватися) за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

Проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою відноситься до повноважень Президента України (ст. 106 Конституції України).


Получите за 15 минут консультацию юриста!