В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.

Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:

1) складення повноважень за його особистою заявою;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України;

5) смерті.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності по-вноваження народного депутата України припиняються достроково на підставі закону за рішенням суду.


Коментар статті Конституції:

Відповідно до положень Конституції України і чинного законодавства повноваження народного де-путата України починаються (за умови визнання їх Центральною виборчою комісією за результатами виборів) з моменту складення народним депутатом присяги (ст. 79), а припиняються, за загальним пра-вилом, одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради, до складу якої обраний народний депутат, або в індивідуальному порядку щодо окремих народних депутатів при достроковому припиненні їх повноважень.

Повноваження Верховної Ради України припиняються у разі закінчення терміну її повноважень, що визначається строком, на який обираються народні депутати, тобто чотири роки (ст. 76), або достроково за рішенням Президента України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання Верховної Ради не можуть розпочатися (ч. 2 ст. 90 і п.8 ст.106 Конституції). Слід, однак, звернути увагу, що припинення повноважень Верховної Ради у зв'язку з закінченням терміну її повноважень Конституція пов'язує з чітко визначеним моментом - днем відкриття першого пленарного засідання Верховної Ради нового скликання (ст. 90). Це означає, що повноваження народних депутатів у діючому складі парламенту припиняються не раніш як у день відкриття першого засідання Верховної Ради нового скликання і за умови відкриття такого засідання.

Окрім цього загального правила частиною другою даної статті передбачаються випадки дострокового припинення повноважень народного депутата: України в індивідуальному порядку щодо окремих депутатів, а наступними частинами цієї статті встановлюється загальний порядок дострокового припинення повноважень народного депутата. Конституцією визначений вичерпний перелік підстав для такого припинення повноважень, в тому числі як за власною ініціативою депутата, так і незалежно від його волевиявлення чи згоди.

Повноваження народного депутата України припиняються достроково за його особистою заявою про складення повноважень. Мотиви, якими керується народний депутат у цьому випадку, не мають юридичного значення. Заява про складення повноважень має бути подана у письмовій формі на ім'я Голови Верховної Ради України, підписана народним депутатом особисто. Рішення по заяві приймає Верховна Рада України.

Незалежно від волевиявлення чи згоди народного депутата його повноваження припиняються достроково у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього. При цьому не має значення, який вид покарання визначений судом і щодо депутата, а також звільнення його судом від І кримінального покарання. Підставою для дострокового припинення повноважень народного депутата Ук-раїни є також рішення суду про визнання його недієздатним або безвісно відсутнім, яке набрало законної сили.

Відмова депутата від громадянства України, зміна ним громадянства або виїзд його для постійного проживання за межі України є самостійними підставами для дострокового припинення повноважень. Підстави припинення громадянства України визначаються законом України про громадянство (див. коментар до ст. 25). Повноваження народного депутата України припиняються також у разі його смерті.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України, в тому числі за його особистою заявою, приймає Верховна Рада України більшістю від її конституційного складу. За встановленим порядком воно приймається за поданням комітету, до компетенції якого належать питання статусу народних депутатів. Прийняте Верховною Радою рішення про дострокове припинення повнова-жень народного депутата перегляду не підлягає, оскільки Конституція і закони України не передбачають можливості відновлення цих повноважень.

Принципово новим у Конституції є положення про те, яким чином у разі невиконання народним депутатом вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності його депутатські повноваження припиняються достроково. На відміну від чинного законодавства про статус народного де-путата, за яким рішення про дострокове припинення повноважень приймалося Верховною Радою, за Кон-ституцією воно має бути прийняте судом. Причому відповідно до норм чинного Цивільного процесуального кодексу України заяви про дострокове припинення повноважень народного депутата у разі невиконання ним вимог щодо несумісності депутатської діяльності з іншими видами діяльності розглядаються Київським міським судом. Право звертатися до суду належить Голові Верховної Ради, який може подавати відповідну заяву за власною ініціативою або на вимогу не менш як двадцяти п'яти народних депутатів України.

У мотивувальній частині рішення обов'язково має бути зазначено, якою діяльністю, несумісною з депутатською, займається депутат, якими доказами це підтверджується і яким законом встановлено не-сумісність даної діяльності з депутатською або наведені мотиви, з яких суд визнав заяву необгрунтованою. З набранням рішенням суду законної сили повноваження народного депутата України вважаються припиненими.


Получите за 15 минут консультацию юриста!