В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність.

Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.


Коментар статті Конституції:

Народні депутати України є повноважними представниками народу у Верховній Раді України як законодавчому органі держави. Конституція України, чинне законодавство визначають необхідні правові умови для безперешкодного і ефективного здійснення ними своїх депутатських повноважень. Положення даної статті слід розглядати як одну із таких умов, як спеціальну гарантію безперешкодного здійснення депутатської діяльності.

Зміст інституту депутатської недоторканності полягає в тому, що громадянин, який має статус на-родного депутата України, користується особливим імунітетом щодо його юридичної відповідальності, зокрема притягнення до кримінальної відповідальності.

Так, народний депутат України не несе юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. У такий: спосіб Конституція гарантує народному депутату право відстоювати свою позицію під час розгляду тих або інших питань у Верховній Раді чи її органах. Проте цим не виключається відповідальність народного депутата за його відмову брати участь у голосуванні при прийнятті рішень Верховною Радою і його вплив таким чином на результат голосування.

Коментована стаття встановлює, що народний депутат України не може бути притягнений до кри-мінальної відповідальності, затриманий чи заарештований без попередньої згоди Верховної Ради України. Це означає, що поряд з гарантіями особистої недоторканності людини, встановленими Конституцією (ст. 29), народні депутати користуються додатковою конституційною гарантією, що зумовлена особливим характером їх статусу як повноважних представників народу.

Відповідно до Закону "Про статус народного депутата України" питання про надання згоди Верховної Ради на притягнення народного депутата України: до кримінальної відповідальності, затримання чи. арешт, розглядається Верховною Радою лише за поданням Генерального прокурора України. Подання має бути мотивованим, містити конкретні факти і докази, з доданими до нього матеріалами, що підтверджують обвинувачення народного депутата у скоєнні ним злочину. Подання, попередньо розглянуте у відповідних комітетах Верховної Ради, з їх висновками про його законність та обгрунтованість розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради. Отже, зазначена згода Верховної Ради України може бути одержана тільки під час її сесії. Головуючий на засіданні ставить на голосування пропозицію про надання згоди на притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт. Рішення приймається Верховною Радою поіменним голосуванням, більшістю від ЇЇ конституційного складу і є остаточним. При цьому у рішенні має бути зазначено, на які дії Генерального прокурора надається згода Верховною Радою: на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності, на затримання чи арешт.


Получите за 15 минут консультацию юриста!