В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України або на вимогу Президента України.

У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні Верховна Рада України збирається у дводенний строк без скликання.

У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.


Коментар статті Конституції:

Конституція України чітко визначає день початку чергових сесій Верховної Ради України - перший вівторок лютого і перший вівторок вересня кожного року. Таке правило дисциплінує парламент, упорядковує його діяльність, відносини з іншими органами влади, звільняючи народних депутатів від по-треби приймати спеціальні рішення з даного питання.

Позачергові сесії Верховної Ради скликаються на вимогу не менш як 150 народних депутатів України або на вимогу Президента України. При цьому вимога про скликання позачергової сесії Верховної Ради повинна супроводжуватись зазначенням порядку денного позачергової сесії. Обов'язок скликання позачергових сесій покладається Конституцією на Голову Верховної Ради України. За звичайних обста-вин позачергова сесія Верховної Ради скликається у строк, що не перевищує десяти днів після надходження вимоги про скликання позачергової сесії.

Розпорядження Голови Верховної Ради України про скликання позачергової сесії має публікуватись у друкованому органі Верховної Ради не пізніш як за три дні до її відкриття, із зазначенням питань, які запропоновані до розгляду ініціаторами проведення позачергової сесії.

У разі прийняття Президентом України рішення про введення в Україні воєнного чи надзвичайного стану (згідно з п.п. 20 і 21 ст. 106 Конституції) Верховна Рада збирається на позачергову сесію у дводенний строк з моменту видання Президентом указу з зазначених питань, без офіційного скликання. У цьому випадку народні депутати мають бути лише повідомлені про місце проведення пленарних засідань, якщо вони відбуватимуться не в залі засідань Верховної Ради, а в іншому приміщенні. Конституція передбачає, що дане правило поширюється лише на випадки введення воєнного чи надзвичайного стану на всій території України, а не в окремих її місцевостях. Слід, однак, звернути увагу на те, що Верховна Рада відповідно до п.31 ст. 85 Конституції зобов'язана розглянути укази Президента про введення воєнного чи надзвичайного стану як в Україні, так і в окремих її місцевостях, протягом двох днів з моменту звернення Президента до Верховної Ради. Верховна Рада може затвердити указ Президента про введення воєнного чи надзвичайного стану і передбачені ним заходи повністю або в частині, або відхилити його. В останньому випадку такий указ втрачає чинність.

У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня відкриття першого засідання першої сесії Верховної Ради, повно-важний склад якої обрано після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Прийняття спеціального рі-шення про продовження повноважень Верховної Ради у цьому випадку Конституцією не передбачається. Із сказаного випливає також, що під час дії воєнного або надзвичайного стану на території України вибори народних депутатів України не проводяться.


Получите за 15 минут консультацию юриста!