В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.

Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України. Президент України складає таку присягу: "Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права » свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України.у світі."

Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів.


Коментар статті Конституції:

Дана стаття визначає строки і порядок вступу на пост новообраного Президента України, що від-бувається не пізніше, ніж через ЗО днів після офіційного оголошення результатів виборів, а у випадку. коли Президент обраний на позачергових виборах - у п'ятиденний строк після зазначеного оголошення. Вступ на пост відбувається з моменту складення Президентом присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України. Ця присяга за своїм змістом і формою є по суті (як і присяга народних депутатів) присяга народові України, невідступною обіцянкою виконувати свої повноваження лише в інтересах усіх громадян України.

До присяги новообраного Президента приводить Голова Конституційного Суду України.

У присязі Президент офіційно й урочисто зобов'язується боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо народу, обстоювати права і свободи громадян тощо.

Юридичне значення присяги полягає не тільки в тому, що з моменту її складання новообраний Прези-дент приступає до виконання своїх повноважень як глава держави, вона є також беззаперечним свідченням того, що повноваження попереднього Президента припиняються.

Слід зазначити, що конституції більшості держав також передбачають необхідність складення новообраним президентом присяги й містять її текст.