В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.

Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:

11) відставки;

12) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

13) усунення з поста в порядку імпічменту;

14) смерті.


Коментар статті Конституції:

Стаття встановлює, що Президент України зобов'язаний виконувати свої повноваження до вступу. на пост новообраного Президента України. Проте інколи виникають обставини, які призводять до дострокового припинення повноважень Президента. Конституцією встановлено такий перелік цих підстав: відставка, неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров'я, усунення з поста в порядку імпічменту та в разі його смерті.

Слід підкреслити, що конституції більшості країн світу закріпили такі ж або аналогічні обставини дострокового припинення повноважень президента.; Так, конституція США передбачає, що президент США може достроково припинити свої повноваження у разі його усунення з посади, відставки, нездатності здійснювати пов'язані з посадою права і, обов'язки або смерті.

Проте існують і інші вирішення даного питання. Зокрема, конституція Франції передбачає, що вакантність посади президента може виникнути з будь-яких причин, при цьому вони навіть не називаються. Більше того, повноваження президента можуть достроково припинятися за наявності всіляких перешкод щодо виконання ним своїх обов'язків. У Республіці Мальта президент може бути усунутий з посади, якщо він не справляється із своїми функціями або ж за негідну поведінку.

Іноді встановлюється порядок дострокового усунення президента з посади за результатами референ-думу. В Ісландії президента може бути усунено з посади у випадку, якщо резолюція осуду буде підтримана двома третинами складу парламенту і схвалена на референдумі. В Австрії референдум про усунення президента з посади може бути проведений за вимогою федеральних зборів, тобто за спільним рішенням палат парламенту.


Получите за 15 минут консультацию юриста!