В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри.

Прем'єр-міністр України призначається Президентом України за згодою більше ніж половини від кон-ституційного складу Верховної Ради України.

Персональний склад Кабінету Міністрів України призначається Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.

Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує ч на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.

Прем'єр-міністр України входить із поданням до Президента України про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на утримання цих органів.


Коментар статті Конституції:

Перші три частини цієї статті присвячені питанням, пов'язаним зі складом Кабінету Міністрів України та порядком його формування. Вони дають підстави для висновку, що Прем'єр-міністр розподіляє обов'язки між своїми заступниками, керує роботою Кабінету Міністрів та головує на його засіданнях, а у відсутності Прем'єр-міністра ці обов'язки виконує Перший віце-прем'єр-міністр.

Повноваження Прем'єр-міністра відповідно до ст. 115 Конституції (див. коментар до неї) автоматично припиняються у зв'язку з обранням нового Президента. Новообраний Президент узгоджує з Верховною Радою кандидатуру майбутнього Прем'єр-міністра. Перед внесенням на розгляд Верховної Ради кандидатура Прем'єр-міністра обговорюється у відповідних комітетах і може також розглядатися у депутатських групах (фракціях). Відповідно до діючого регламенту Верховної Ради (ч. 2 ст. 5.1.2.) кандидат на посаду Прем'єр-міністра виступає з доповіддю про Програму майбутньої діяльності уряду. У разі, якщо запропонована Президентом кандидатура на посаду Прем'єр-міністра не дістала підтримки необхідної більшості депутатів. Президент представляє Верховній Раді у десятиденний строк іншу кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування. Рішення про згоду народних депутатів України на призначення Прем'єр-міністра приймається таємним голосуванням. Про затвердження Прем'єр-міністра Верховна Рада приймає спеціальну постанову.

Стосовно складу Кабінету Міністрів слід мати на увазі, що він залежить від структури органів вико-навчої влади, яка, у свою чергу, визначається метою та завданням діяльності цієї влади у той чи інший період. За чинним законодавством постійно діючим органом уряду є його Президія. До її складу входять Прем'єр-міністр України, заступники Прем'єр-міністра, міністри, міністр Кабінету Міністрів.

Загальний порядок формування персонального складу Кабінету Міністрів України такий. Відповідно до ч. З ст. 114 та п. 10 ст. 106 Конституції Президент за поданням Прем'єр-міністра призначає членів Ка-бінету Міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади. Слід підкреслити, що зазначені повноваження Президент здійснює на підставі пропозицій Прем'єр-міністра, який добирає відповідних кандидатів та відстоює перед Президентом свою точку зору.

Конституція передбачає вирішальну роль Прем'єр-міністра у визначенні основних напрямків і по-рядку організації діяльності уряду, які повинні відповідати Конституції, законам України, указам Пре-зидента.

Виконавчій владі забезпечується певна самостійність у здійсненні повноважень при формуванні системи центральних органів виконавчої влади, тому що ініціатива при вирішенні цього питання має виходити від Прем'єр-міністра України. Саме він подає Президенту пропозиції щодо структури органів виконавчої влади Президент України за поданням Прем’єр-міністра України утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утри-мання органів виконавчої влади (п. і5 ст. 106).


Получите за 15 минут консультацию юриста!