В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраним Президентом України.

Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Президентові України про свою відставку.

Відставка Прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.

Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято Президентом України, за його дорученням продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів.

Прем'єр-міністр України зобов'язаний подати Президентові України заяву про відставку Кабінету Міністрів України за рішенням Президента України чи у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри.


Коментар статті Конституції:

Стаття регламентує строк повноважень Кабінету Міністрів України та можливі випадки їх припинення.

Згідно з частиною першою коментованої статті Кабінет Міністрів створюється на строк повноважень Президента України, тобто на п'ять років. Це правило відповідає особливостям прийнятої в Україні змішаної форми державного правління, в якій Президент відіграє велику роль у сфері виконавчої влади і, зокрема, мас значні повноваження у формуванні персонального складу Кабінету Міністрів.

Інші випадки припинення повноважень Кабінету Міністрів пов'язані з інститутом відставки. Пе-редбачається, що вона можлива як за власною ініціативою (добровільна), так і за ініціативою інших державних органів (обов'язкова). Відставка заявляється Президентові.

Право на відставку мають персонально Прем'єр-міністр та інші члени Кабінету Міністрів. При чому відставка Прем'єр-міністра тягне за собою відставку Кабінету Міністрів у повному складі.

Кабінет Міністрів України зобов'язаний піти у відставку у випадку прийняття Верховною Радою ре-золюції недовіри Кабінетові Міністрів у порядку ст. 87 Конституції, а також за рішенням Президента.

За дорученням Президента Кабінет Міністрів, 1 відставка якого прийнята, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів, але не довше ніж 60 днів. Тобто протягом цього строку Президент України зобов’язаний призначити новий склад Кабінету Міністрів у порядку, визначеному ст. 114 Конституції України (див. коментар до цієї статті).


Получите за 15 минут консультацию юриста!