В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України.

Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється.

Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом. Судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду України та суддів, які призначаються на посаду судді вперше.

Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі:

15) закінчення строку, на який його обрано чи призначено;

16) досягнення суддею шістдесяти п'яти років;

17) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

18) порушення суддею вимог щодо несумісності;

19) порушення суддею присяги;

20) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

21) припинення його громадянства;

22) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

23) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

Повноваження судді припиняються у разі його смерті.

Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей.


Коментар статті Конституції:

Стаття закріплює непорушний принцип правосуддя - незалежність і недоторканність суддів при здійсненні правосуддя. Він гарантується Законом "Про статус суддів" від 15 грудня 1992 р., окремими статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу та іншими нормативними актами.

Так, згідно зі ст. 11 Закону "Про статус суддів" незалежність суддів забезпечується: встановленим законом порядком їх обрання, зупинення їх повноважень та звільнення з посади; особливим порядком присвоєння військових звань суддям військових судів; передбаченою законом процедурою здійснення правосуддя; таємницею прийняття судового рішення і забороною її розголошення; забороною втручання у здійснення правосуддя під загрозою відповідальності; відповідальністю за неповагу до суду чи судді; правом судді на відставку; створенням необхідних організаційно-технічних та інформаційних умов для діяльності судів; матеріальним і соціальним забезпеченням суддів відповідно до їх статусу, особливим порядком фінансування судів; системою органів суддівського самоврядування тощо. Цим же законом (ст. 12) визначено, що будь-яке втручання в діяльність судді по здійсненню правосуддя забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законодавством.

Зокрема, ст. 176і Кримінального кодексу передбачає відповідальність за вплив у будь-якій формі на суддів або народних засідателів з метою перешкодити всебічному, повному і об'єктивному розглядові кон-кретної справи, аби добитися винесення незаконного судового рішення. Причому у випадку використання для впливу службового становища передбачено підвищену кримінальну відповідальність.

Кримінально караним є і погроза щодо судді або народного засідателя (ст. 176 КК) та їх образа (ст. 176 КК). Неповага до суду, тобто злісне ухилення від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або непідкорення зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого чи порушення порядку під час судового засідання, а так само вчинення будь-яких дій, які свідчать про явну неповагу до суду або встановлених у суді правил, тягне адміністративну відповідальність (ст.185 Кодексу України про адмі-ністративні правопорушення).

Зафіксовані в ч. З коментованої статті положення означають, що суддя без згоди Верховної Ради не може бути затриманий як підозрюваний у вчиненні злочину, а також заарештований до винесення обвинувального вироку судом і набрання ним законної сили (див. у коментарі до ст. 29).

Згідно зі ст.13 Закону "Про статус суддів" недоторканність судді поширюється також на його житло, службове приміщення, транспорт, засоби зв'язку, кореспонденцію, належне йому майно і документи.

Частина 5 ст. 126 дає вичерпний перелік підстав звільнення судді з посади.

Закінчення строку, на який обрано чи призначено суддю, стосується суддів Конституційного Суду і суддів, які вперше призначаються на посаду. Досягнення суддею шістдесяти п'яти років (незалежно від статі), неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров'я - також підстави для звільнення з посади. Про порушення суддею вимоги щодо несумісності дивись коментар до ч. 2 ст. 127 Конституції.

Присяга вимагає від судді чесно і сумлінно виконувати обов'язки, здійснюючи правосуддя, підко-рятись тільки закону, бути об'єктивним і справедливим. її текст встановлено ст. 10 Закону "Про статус суддів". Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді свідчить про вчинення ним злочину і тому унеможливлює подальшу його участь у здійсненні правосуддя. Припинення громадянства може мати місце внаслідок виходу з громадянства чи його втрати (див. коментар до гі. 4 ст. 81). Визнання судді безвісно відсутнім або померлим може мати місце лише за рішенням суду (ст. 18 - 22 Цивільного кодексу України)

Конституційні положення щодо забезпечення безпеки суддів та їх сімей конкретизуються Законом України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 р.

Так, згідно зі ст. З цього закону працівники суду та їх близькі родичі мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і зброю для захисту особистої безпеки, безпеки близьких родичів, а також свого житла і майна; вимагати і одержувати допомогу у виконанні покладених на них обов'язків, а в разі необхідності - для особистого захисту, а також свого житла і майна з боку відповідних правоохоронних та інших державних органів; здійснювати спеціальні заходи щодо безпеки; отримувати матеріальну компенсацію в разі загибелі працівника, каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, знищення чи пошкодження його житла і майна у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

Життя і здоров'я працівників суду підлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок КОШТІВ ВІДПОВІДНИХ бюджетів.


Получите за 15 минут консультацию юриста!