Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ | СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КОММЕНТАРИЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

1. Виходячи з вимог коментованої статті, податки повинні сплачуватись у грошовій формі, у національній валюті України (якщо інше не буде встановлено в ПК або в митному законодавстві). Статтею 99 Конституції України закріплено, що грошовою одиницею України є гривня. Відповідно до п. 3.3 ст. 3 Закону України від 05.04.2001 N 2346-III "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" гривня як грошова одиниця України (національна валюта) є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення переказів.

У 90-х роках минулого століття поряд з грошовою застосовувалась і натуральна форма сплати податку - при сплаті фіксованого сільськогосподарського податку. Нині ПК не містить посилань щодо сплати податків (зборів) у натуральній формі.

2. Сплата податку - це виконання платником податку його податкового обов'язку шляхом спрямування певної суми коштів до бюджету в розмірі обчисленого за правилами ст. 29 ПК податку у готівковій чи безготівковій формах.

При здійсненні безготівкових розрахунків слід враховувати положення Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 N 22. Безготівковими розрахунками визнається перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Зміст готівкових розрахунків розкрито в Положенні про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженому постановою Національного банку України від 15.12.2004 N 637.

Готівковими розрахунками визнаються платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Готівка - це грошові знаки національної валюти України - банкноти і монети, в тому числі обігові, пам'ятні, та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами.

Фізичні особи - платники податків повинні сплачувати податки і збори, встановлені ПК, через установи банків та поштові відділення.

У разі коли зазначені особи проживають у сільській (селищній) місцевості, вони можуть сплачувати податки і збори через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків і зборів, форма якої встановлена Державною податковою службою України (наказ Державної податкової адміністрації України від 20 грудня 2010 р. N 964 "Про затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів").

Податковий обов'язок щодо сплати податку платник повинен виконати в строки, визначені в ст. 57 ПК.

Банк виконує доручення клієнтів (платників податків) в строки, визначені в відповідно до ст. 8 Закону України від 05.04.2001 N 2346-III "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"


Получите за 15 минут консультацию юриста!