Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ | СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КОММЕНТАРИЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР

до статті 77 Податкового кодексу України

Основною особливістю документальної планової перевірки є те, що вона здійснюється виключно у відповідності до плану-графіка проведення планових документальних перевірок.

Такий план-графік формується відповідно до Методичних рекомендацій щодо складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання, затверджених наказом ДПА України від 28.03.2008 р. N 201, а також Методичних рекомендацій щодо порядку розподілу платників податків за категоріями уваги, затверджених наказом ДПА України від 30.06.2006 р. N 373.

Формування плану-графіка здійснюється щоквартально:

- на рівні ДПА України - відповідно до розподілу платників податків за основними групами з урахуванням податкових ризиків;

- на районному рівні - за допомогою ризикоорієнтованої Автоматизованої системи "Відбір платників податків та визначення першочерговості включення до плану-графіка".

При цьому ПК України та названими Методичними рекомендаціями встановлено певні обмеження щодо періодичності включення платників податків до плану-графіка.

Так, забороняється включення до плану-графіка проведення перевірок суб'єкта господарювання, дата акта останньої планової перевірки якого припадає на поточний рік.

Крім того, платники податків з високим ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше одного разу на рік. Платники податків з середнім ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше одного разу на 2 роки. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше одного разу на 3 роки.

Так само не частіше одного разу на 3 роки можуть бути включені до плану-графіка платники податку, які відповідають таким критеріям:

а) для юридичних осіб:

- розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує 3 млн. грн.;

- розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників якого є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати;

- сума сплаченого до бюджету ПДВ становить не менше 5 % від задекларованого доходу за звітний податковий період;

якщо такі юридичні особи:

- були утворені в установленому законом порядку після 01.04.2011 р. або

- є діючими, у яких протягом 3 послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше 3 років), щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3 млн. грн., та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб, або

- були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до набрання чинності ПК України та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до 1 млн. грн. та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб;

б) для фізичних осіб:

- особа є самозайнятою;

- сума сплачених податків яких становить не менше 5 % від задекларованого доходу за звітний податковий період.

Внесення до затверджених планів-графіків в частині об'єктів або термінів перевірки забороняється, за винятком виникнення об'єктивних обставин: ліквідація, банкрутство суб'єкта господарювання, припинення його діяльності на тривалий час, обставини непереборної сили тощо. Зміни в такому випадку мають бути внесені не пізніше ніж за 60 календарних днів до початку цього кварталу (до 1 лютого, до 1 травня, до 1 серпня, до 1 листопада), затверджені керівником відповідної ДПА в АРК, області, містах Києві чи Севастополі або його заступником за погодженням з ДПА України.

Крім того, про внесені зміни інші контролюючі органи мають бути повідомлені у 3-денний строк, оскільки ПК України встановлено, що перевірка одного платника податків різними контролюючими органами у звітному періоді здійснюється одночасно.

Проведення документальної планової перевірки здійснюється виключно на підставі наказу, затвердженого керівником органу ДПС, копію якого разом з письмовим повідомленням про дату початку перевірки не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки має бути вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення платнику податків.

При цьому за способом проведення документальні планові перевірки можуть бути суцільними. Крім того, не допускається здійснення перевірки за окремими видами зобов'язань перед бюджетами, за винятком перевірки правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку з доходів фізичних осіб, а також зобов'язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами.

Водночас в ході проведення документальної планової перевірки платники податків мають достатньо інструментів правового захисту. Такими інструментами є недопущення посадових осіб органу ДПС до проведення перевірки та/або оскарження дій посадових осіб органу ДПС та/або оспорювання їхніх актів чи податкових повідомлень-рішень в судовому порядку. Детальний механізм захисту прав платників податків буде наведено у коментарях до ст. ст. 81 - 86 ПК України.

При цьому підставами для судового оскарження можуть бути:

- порушення періодичності перевірок щодо платника податків;

- неповідомлення платника податків про проведення перевірки у встановлені ПК України строки;

- ненадання платнику податків копії наказу;

- непред'явлення платнику податків направлення на проведення перевірки чи подання його з порушенням вимог законодавства;

- порушення строків проведення перевірки;

- вимога посадових осіб ДПС щодо надання для перевірки документів, що не стосуються предмету перевірки,

- інші порушення порядку проведення перевірки, про що йтиметься надалі.


Получите за 15 минут консультацию юриста!