Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ | СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КОММЕНТАРИЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР

до статті 150 Податкового кодексу України

В результаті розрахунку об'єкта оподаткування у платника податку за результатами року може виникнути від'ємне значення. Слід звернути увагу, що Кодекс має на увазі весь об'єкт оподаткування, а не його окремі складові частини.

Нормами даної статті визначено, що платник податку має право врахувати таке від'ємне значення, тобто збитки, у складі витрат наступного року. Такий же порядок встановлено і щодо збитків, які виникли до 2010 р. та не погашені станом на 1 січня 2011 р.

При застосуванні пункту 150.1 у 2011 р. слід враховувати положення п. 3 підрозділу 4 розділу XX ("Перехідні положення") Кодексу:

якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року;

розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

При застосуванні норм цього пункту слід врахувати, що до суми, яка складає від'ємне значення, не включаються суми, отримані від ведення діяльності, яка підлягає патентуванню, - вони відшкодовуються за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності.

П. 150.2 встановлює, що наявність від'ємного значення не є підставою для відмови у прийнятті податкової декларації і з цих причин орган податкової служби не може відмовити у її прийнятті. П. 150.3 встановлює, що у разі якщо від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування декларується платником податку протягом чотирьох послідовних податкових періодів, орган державної податкової служби має право провести позапланову перевірку правильності визначення об'єкта оподаткування. В інших випадках наявність значення такого від'ємного значення не є достатньою підставою для проведення такої позапланової перевірки.

_________

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР

до статті 150 Податкового кодексу України

Конструкція п. 150.1 надає підстави вважати, що від'ємне значення об'єкта оподаткування нерезидента (в т. ч. постійного представництва), не переноситься на наступні періоди, що може бути розцінено як дискримінація (п. 4.1.2 ПК). Між тим, суми прибутків постійних представництв оподатковуються в загальному порядку (п. 160.8 ПК).

П. 150.2

Закріплення в ПК положень п. 150.2 продиктовано виключно існуючою протизаконною практикою діяльності податкової служби в Україні щодо відмови в прийнятті податкової звітності, оскільки норми щодо відмови у прийнятті податкової декларації з причин наявного від'ємне значення у ПК відсутні, так само як і в податковому законодавстві, що було чинним до вступу ПК в силу. На жаль, очевидно, ця норма сама по собі не змінить існуючі проблеми з поданням податкової звітності.


Получите за 15 минут консультацию юриста!