Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ | СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КОММЕНТАРИЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР

до статті 171 Податкового кодексу України

1. В коментованій статті законодавець закріплює перелік осіб, на яких покладено обов'язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб.

Зокрема, це:

а) Роботодавці. Відповідно до пп. 14.1.222 п. 14.1 ст. 14 ПК роботодавцем визнається юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) або самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб на підставі укладених трудових договорів (контрактів) та несе обов'язки зі сплати їм заробітної плати, а також нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету, нарахувань на фонд оплати праці, інші обов'язки, передбачені законами;

б) Податкові агенти - це юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення цих вимог (див. пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 та ст. 18 ПК).

Обов'язки податкового агента щодо забезпечення виконання ним податкових обов'язків деталізовано в п. 176.2 ст. 176 ПК.

в) Платник податку. Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), які одержують доходи, що є об'єктом оподаткування.

Поняття "платник податку на доходи фізичних осіб" розкрито законодавцем в ст. 162 ПК. До платників законодавець відносить:

1) фізичних осіб - резидентів, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

2) фізичних осіб - нерезидентів, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні;

3) податкових агентів (див. коментар до ст. 162 ПК).

Тобто законодавець розглядає податкового агента в двох групах учасників податкових правовідносин, відповідальних за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку до бюджету. Якщо законодавець прирівняв в ст. 18 та ст. 162 ПК податкового агента до платника податку, то виникає питання щодо доцільності дублювання в коментованій статті повноважень цієї особи в двох групах.

Обов'язки платника податку щодо забезпечення виконання ним податкових обов'язків деталізовано в п. 176.1 ст. 176 ПК.

2. Кожна із названих осіб відповідає за утримання податків з конкретних видів доходів в залежності від джерела виплати цих доходів. До набуття чинності ПК роботодавці мали статус податкового агента. Однак законодавець в ПК розмежовує цих осіб, хоча і наділяє їх однаковими функціями щодо утримання та сплати (перерахування) податків до бюджету.


Получите за 15 минут консультацию юриста!