Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ | СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КОММЕНТАРИЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР

до статті 173 Податкового кодексу України

1. В коментовані статті розглядаються особливості оподаткування доходів, отриманих від здійснення операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна.

2. Базою оподаткування є дохід від продажу (обміну) рухомого майна, який визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта.

Визначення правових засад здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки майна, майнових прав та використання її результатів, здійснюється відповідно до Закону України від 12 липня 2001 р. N 2658 "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

При визначенні оціночної вартості слід враховувати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1440 "Про затвердження Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав".

3. Посвідчення нотаріусом договору здійснюється за умови:

1) наявності оціночної вартості об'єкта рухомого майна;

2) надання нотаріусу документу, що підтверджує сплату податку на доходи фізичних осіб.

Обов'язок щодо сплати податку покладається на:

1) особу, що продає (обмінює) рухоме майно;

2) податкового агента, якщо стороною в договорі є юридична особа чи фізична особа - підприємець (у цьому випадку на таку особу покладаються обов'язки податкового агента щодо нарахування, утримання та сплати до бюджету суми податку на доходи фізичних осіб).

Щокварталу нотаріуси зобов'язані подавати до органів ДПС за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію: про посвідчені договори; про вартість рухомого майна; про суми сплаченого податку. Інформація подається у порядку, встановленому для податкового розрахунку (відповідно до вимог наказу ДПА України від 24 грудня 2010 р. N 1020 ("Про затв. форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ)").

5. Інформація про зареєстровані або зняті з реєстрації транспортні засоби надходить до органів ДПС від органів, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Наказом ДПА України від 23 грудня 2010 р. N 995 затверджено форми повідомлень про зареєстровані та зняті з обліку транспортні засоби, що надаються органами, які здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів.

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР

до статті 173 Податкового кодексу України

П. 173.6

Доходи резидентів від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого майна оподатковуються за ставкою 5 % (п. 173.1 ПК) або звільняються від оподаткування (п. 173.2 ПК). Пільгова ставка та/або звільнення від оподаткування не розповсюджуються на такі доходи нерезидента, які підлягають оподаткуванню за ставкою 15 (17) %.


Получите за 15 минут консультацию юриста!