Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ | СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КОММЕНТАРИЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР

до статті 201 Податкового кодексу України

П. 201.10

ПК впроваджується обов'язковість реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (при умовах, зазначених нижче). Відповідно до п. 201.10 ст. 210 ПК продавець зобов'язаний видати покупцю податкову накладну, належним чином зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних. Реєстрація здійснюється шляхом відсилання у електронному вигляді.

Підтвердженням реєстрації є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня. Відповідно до пп. 14.1.133 операційним (банківським) днем є частина робочого дня, протягом якої приймають документи на переказ та на їх відсилання і, за наявності технічної можливості, здійснюється їх обробка, передача та виконання.

Відсутність факту реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі (якщо така реєстрація є обов'язковою для платника податку) має наступні наслідки: 1) покупець не має права включати суми ПДВ до податкового кредиту (але продавець зобов'язаний включати суми ПДВ до сум податкового зобов'язання за відповідний період); 2) покупець має право подати заяву із скаргою на постачальника (що є підставою для включення до складу суми податкового кредиту) разом із подачею податкової декларації за звітний податковий період. Податкові органи після отримання такої заяви із скаргою розглядатимуть її як підставу для проведення документальної позапланової виїзної перевірки продавця.

Ще однією підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки є виявлення розбіжностей даних податкової накладної та Єдиного реєстру податкових накладних.

До 2012 року встановлено перехідний період, протягом якого має відбуватися підготовка продавців до реєстрації податкових накладних. Так, на основі вказаних у накладній сум ПДВ вона підлягає обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі в наступних періодів:

- понад 1 мільйон гривень - із 1 січня 2011 року;

- понад 500 тисяч гривень - із 1 квітня 2011 року;

- понад 100 тисяч гривень - із 1 липня 2011 року;

- понад 10 тисяч гривень - із 1 січня 2012 року.

Податкова накладна, в якій сума податку на додану вартість не перевищує 10 тисяч гривень (тобто з обсягом постачання менше 60000 грн., у тому числі з ПДВ), не підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних (п. 11 підрозділу 2 розділу XX ПК).

Включення сум ПДВ до податкового кредиту дозволяється протягом 365 днів з дати виписки податкової накладної (відповідно до п. 198.6 ст. 198 ПК). В цьому правилі є виняток для банківських установ при одержанні ними право власності на заставне майно з метою подальшого продажу - до податкового кредиту вони можуть включати суми ПДВ до моменту продажу заставленого майна (пп. 198.6 ст. 198 ПК).

Вичерпний перелік обов'язкових реквізитів податкової накладної, поданий в ст. 201 ПКУ, включає: 1) підпис уповноваженої особи та печатку на накладній; 2) вказаний порядкових номер та дату видачі документу; 3) повну та скорочену назву продавця товарів/послуг (відповідно до статутних документів); 4) податковий номер платника податку (продавця та покупця); 5) місцезнаходження юридичної особи - продавця або податкову адресу фізичної особи - продавця, зареєстрованої як платник податку (як правило, податкові органи звертають увагу на наявність телефонів); 6) повну або скорочену назву покупця (отримувача) товарів/послуг (відповідно до статутних документів); 7) опис (номенклатуру) товарів/послуг та їх кількість, обсяг; 8) ціну постачання без урахування податку, окремо ставку податку та відповідну суму податку в цифровому значенні, і в підсумку загальну суму коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку; 9) вид цивільно-правового договору.

Практичні питання щодо заповнення податкової накладної адресовані в наказі ДПАУ "Про затвердження форми Податкової накладної та Порядку її заповнення" N 969 від 21.12.2010 р.

В процесі документальної перевірки (як правило, податкові накладні перевіряються вибірково) податкові органи скрупульозно дивляться чи містять накладні вказані у законодавстві обов'язкові реквізити. Недотримання форми та змісту, водночас як і відсутність оригіналу, є підставами для відрахування сум податкового кредиту на суми ПДВ, які не підтверджені належним чином оформленими податковими накладними.


Получите за 15 минут консультацию юриста!