Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. У разі задоволення заяви про відвід судді, який розглядає справу одноособово, справа розглядається в тому самому суді іншим суддею.

2. У разі задоволення заяви про відвід комусь із суддів або всьому складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів, справа розглядається в тому самому суді тим самим кількісним складом колегії суддів без участі відведеного судді або іншим складом суддів.

3. Якщо після задоволення відводів (самовідводів) або за наявності підстав, зазначених у статті 21 цього Кодексу, неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи, суд постановляє ухвалу про визначення підсудності справи в порядку, встановленому цим Кодексом.Коментар:

У разі задоволення заяви про*відвід або самовідвід судді або задоволення заяви про відвід усього складу суду, коли справа розглядається колегією суддів (див. коментарі до ч. 4 ст. 234 ЦПК, до ч. З ст. 18 ЦПК, а також ч. 4 ст. 18 ЦПК в редакції Закону України від 8 вересня 2005 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»1), розгляд справи відкладається (ч. 1 ст. 191 ЦПК, ч. 2 ст. 159 ЦПК) і тому розглядається спочатку відповідно до принципу безпосередності судового розгляду, закріпленого в ст. 159 ЦПК, згідно з яким суд у незмінному складі повинен безпосередньо дослідити всі матеріали справи і винести ухвалу або рішення. Заява про відвід суду або судді, як було відзначено, повинна бути задоволена, якщо вона заявлена на підставах, передбачених статтями 20 і 21 ЦПК (див. коментарі до статей 20 і 21 ЦПК).

Коментована стаття розміщена в розділі І ЦПК, що передбачає загальні положення. Тому правила даної статті застосовні не тільки при розгляді справи в суді першої інстанції, айв суді апеляційної інстанції та в суді касаційної інстанції.

При задоволенні заяви про відвід або самовідвід судді, який одноособово розглядає справу, або всього складу суду, у разі коли справа розглядається колегією суддів, розгляд справи, як було відзначено, відкладається і підлягає розгляду іншим суддею або іншим складом суддів того самого суду. У разі за-міни судді або хоча б одного судді при колегіальному розгляді справи, розгляд справи відкладається і вона розглядається відповідно до принципу без-посередності судового розгляду, закріпленого в ст. 159 ЦПК. При неможливості розгляду справи в суді першої інстанції, який повинен був розглядати справу, суд постановляє ухвалу про передачу справи до іншого суду першої інстанції відповідно до п. З ч. 1 ст. 116 ЦПК. Ухвала суду першої інстанції про передачу справи на розгляд іншому суду може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду (див. коментар до п. 6 ч. 1 ст. 293 ЦПК).

Неможливість розгляду справи в суді першої інстанції, який розглядав цю справу, може виникнути, наприклад, якщо рішення у справі було скасовано і вона до скасування рішення розглядалася всіма суддями цього суду.

Якщо задоволена заява про відвід одному з суддів або всьому складу суду, при розгляді справи колегією суддів в суді першої інстанції (див. коментар до ч. 4 ст. 234 ЦПК), а також в суді апеляційної і касаційної інстанції (див. коментар до ч. З і ч. 4 ст. 18 ЦПК), справа розглядається в тому ж суді, тим же кількісним складом, колегією суддів, без участі відведеного судді або іншим складом суду. В цьому випадку справа також розглядається із самого початку відповідно до принципу безпосередності судового розгляду, передбаченого ст. 159 ЦПК (див. коментар до ст. 159 ЦПК).

Якщо після задоволення заяви про відвід або самовідвід суддів першої інстанції на підставах, передбачених статтями 20 і 21 ЦПК, неможливо утворити новий склад суду для розгляду даної справи, суд постановляє ухвалу про встановлення підсудності відповідно до п. З ч. 1 ст. 116 ЦПК.

Коментована стаття передбачає тільки наслідки відводу суду або суддів. При задоволенні заяви про відвід секретаря судового засідання (див. коментар до ст. 22 ЦПК) його заміну можна здійснити в перерві судового засідання (див. коментар до ст. 191 ЦПК), а при задоволенні заяви про відвід експерта, спеціаліста, перекладача суд відповідно до ст. 191 ЦПК відкладає розгляд справи і справа розглядається спочатку. В. І. Тертишников вважає, що заміну перекладача можна здійснити в перерві судового засідання. З цією думкою навряд чи можна погодитися. У разі заміни перекладача справу потрібно слухати із самого початку, особливо якщо про це просить особа, якій необхід-ний перекладач. Інше вирішення цього питання суперечило б положенню ст. 7 ЦПК про мову, на якій здійснюється цивільне судочинство. При задоволенні заяви про відвід експерта розгляд справи також потрібно відкласти і слухати із самого початку, бо як правильно відзначає В. І. Тертишников , що згаданим особам необхідний час для ознайомлення з матеріалами справи і формування свого висновку по справі.


Получите за 15 минут консультацию юриста!