В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Заява про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку розглядається судом у такі строки з дня її надходження до суду: про госпіталізацію особи до психіатричного закладу— протягом 24 годин; про психіатричний огляд — протягом трьох днів; про надання амбулаторної психіатричної допомоги, її продовження та продовження госпіталізації — протягом десяти днів.

2. Справа за заявою про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку чи про припинення надання амбулаторної психіатричної допомоги, госпіталізацію у примусовому порядку розглядається в присутності особи, щодо якої вирішується питання про надання їй психіатричної допомоги у примусовому порядку, з обов'язковою участю прокурора, лікаря-психіатра, представника психіатричного закладу, що подав заяву, та законного представника особи, щодо якої розглядаються питання, пов'язані з наданням психіатричної допомоги.Коментар:

Як було неодноразово зазначено, справи окремого провадження розгляда-ються судом з дотриманням загальних вимог, встановлених ЦПК (див. коментар до ст. 235 ЦПК). Тому судове засідання, в якому розглядається заява про відмову особі в психіатричній допомозі в примусовому порядку, складається з чотирьох взаємопов'язаних між собою частин, кожна з яких має свої специфічні завдання, свій зміст, місце в судовому розгляді і призначена для вирішення певного кола питань. Судове засідання, як було сказано, складається з чотирьох частин: 1) підготовча частина; 2) розгляд справи по суті; 3) судові дебати; 4) ухвалення і оголошення судового рішення . Розгляд справи про надання в примусовому порядку психіатричної допомоги відповідно до ч. 4 ст. 234 ЦПК здійснюється у складі одного судді і двох народних засідателів. Відповідно до ч. 1 статті, що коментується, заява про госпіталізацію особи до психіатричного закладу розглядається протягом 24 годин з дня надходження до суду заяви; про надання амбулаторної психіатричної допомоги, її продовження і продовження госпіталізації — протягом десяти днів; про психіатричний огляд — протягом трьох днів з дня надходження до суду. Таке саме положення про строки розгляду зазначених справ у суді передбачено в ст. 22 Закону України «Про психіатричну допомогу».

Відповідно до ч. 2 статті, що коментується, справа про надання примусової психіатричної допомоги чи про припинення надання примусової психіатричної допомоги розглядається судом у присутності особи, щодо якої вирішується питання про надання їй психіатричної допомоги у примусовому порядку або про припинення надання примусової психіатричної допомоги, лікаря- психіатра, представника психіатричного закладу, що подав заяву, та законного представника особи, щодо якої розглядаються зазначені питання, а також з обов'язковою участю прокурора. Крім того, дана категорія справ відповідно до ч. 4 ст. 234 ЦПК розглядається судом у колегіальному складі — у складі одного судді і двох народних засідателів. Прокурор у даному випадку буде здійснювати представництво інтересів особи, щодо якої вирішуються зазначені питання, а також держави. Слід погодитись із думкою В. І. Тертишнікова, який зазначає, що правила ч. 2 ст. 291 ЦПК про склад учасників розгляду зазначеної категорії справ є обґрунтуванням, оскільки відповідно до ст. 49 Конституції України «...охорона здоров'я і медична допомога є правом кожного і будь-які обмеження в цьому повинні контролюватись» .

Таке ж положення про участь осіб, перелічених у ч. 2 статті, що комен-тується, в розгляді названої категорії справ, пов'язаної з установленням примусової психіатричної допомоги фізичній особі чи про її припинення, пе-редбачено в ч. 4 ст. 22 Закону України «Про психіатричну допомогу». Не ска-зано тільки про участь прокурора.


Получите за 15 минут консультацию юриста!