В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Сторона, в якої за рішенням суду виникне право заявити вимогу до третьої особи або до якої у такому випадку може заявити вимогу сама третя особа, зобов'язана повідомити суд про цю третю особу.

2. У заяві про залучення третьої особи повинні бути зазначені ім'я (найменування) третьої особи, місце її проживання (перебування) або місцезнаходження та підстави, з яких вона має бути залучена до участі у справі.

3. Суд повідомляє третю особу про справу, направляє їй копію заяви про залучення третьої особи і роз'яснює її право заявити про свою участь у справі. Копія заяви надсилається особам, які беруть участь у справі. Якщо

від третьої особи не надійшло повідомлення про згоду на участь у справі, справа розглядається без неї.

4. Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, може сама звернутися з заявою про свою участь у справі.

5. Якщо особи, які беруть участь у справі, заперечують проти залучення чи допуску третьої особи до участі в справі, це питання вирішується судом залежно від обставин справи.

6. З питання залучення або допуску до участі в справі третьої особи суд постановляє ухвалу.Коментар:

Стаття, що коментується, регламентує порядок залучення до участі в справі або вступу до справи третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Особливістю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, є те, що вони вступають в процес, не подаючи позовної заяви. Дані особи можуть самостійно звернутися із заявою про свою участь у справі.

Сторона, у якої за рішенням суду виникає право заявити вимогу до третьої особи або до якої у такому разі може заявити вимогу сама третя особа, зобо-в'язана повідомити суд про цю третю особу. Крім того, позивач при поданні позову повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї відповідно до числа відповідачів і третіх осіб (ч. 1 ст. 120 ЦПК).

Вступити до процесу треті особи без самостійних позовних вимог можуть не тільки за своєю ініціативою, але і за ініціативою суду, клопотанням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. У заявах про залучення третьої особи в справу на стороні позивача або відповідача повинні бути точно вказані ім'я (найменування) третьої особи, місце її проживання (знаходження) і підстави, за якими вона повинна бути залучена до участі у справі.

Незалучення третьої особи без самостійних позовних вимог у певних ви-падках може спричинити несприятливі наслідки для сторони. Наприклад, ч. 2 ст. 660 ЦК передбачає, що якщо покупець не повідомив продавця про пред'явлення третьою особою позову про витребування товару і не подав клопотання про залучення продавця до участі в справі, продавець не відповідає перед покупцем, якщо продавець доведе, що, взявши участь у справі, він міг би запобігти відчуженню проданого товару у покупця.

Якщо особи, які беруть участь у справі, заперечують проти залучення або допуску третьої особи без самостійних вимог до участі в справі, це питання вирішується судом залежно від обставин справи.

З питання залучення або допуску до участі в справі третьої особи без са-мостійних вимог суд постановляє ухвалу.

Суд сповіщає третю особу про справу, направляє їй копію заяви про залу-чення її в справу і роз'яснює її право заявити про свою участь в справі. Копія заяви надсилається особам, які беруть участь у справі.

Після постановлення ухвали судом про допуск у процес у третьої особи виникають процесуальні права й обов'язки, призначення яких полягає в сприянні в забезпеченню розгляду правового спору. Вони здійснюються незалежно від сторони та її заперечень.

Найважливішим обов'язком третьої особи без самостійних вимог є своєчасна явка за викликом суду. Проте якщо від третьої особи не надійшло повідомлення про згоду на участь в справі, справа розглядається без неї (ч. З даної статті). Незалежно від фактичної участі третя особа вважається такою, що бере участь у справі з моменту постановлення відповідної ухвали суду, і на неї поширюватиметься законна сила рішення в частині преюдиціального значення. У разі відмови третьої особи без самостійних вимог щодо предмета спору від фактичної участі в справі, вона позбавляється права посилатися надалі на неправильність ведення справи (ст. 660 ЦК).


Получите за 15 минут консультацию юриста!