В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо:

1) відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу або скасуванні судового наказу;

2) забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення позову;

3) повернення заяви позивачеві (заявникові);

4) відмови у відкритті провадження у справі;

5) відкриття провадження у справі з недотриманням правил підсудності;

6) передачі справи на розгляд іншому суду;

I) відмови поновити або продовжити пропущений процесуальний строк;

8) визнання мирової угоди за клопотанням сторін;

9) визначення розміру судових витрат;

10) внесення виправлень у рішення;

II) відмови ухвалити додаткове рішення;

12) роз'яснення рішення;

13) зупинення провадження у справі;

14) закриття провадження у справі;

15) залишення заяви без розгляду;

16) залишення заяви про перегляд заочного рішення без розгляду;

17) відхилення заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з новови- явленими обставинами;

18) видачі дубліката виконавчого листа;

19) відновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання;

20) відстрочки і розстрочки, змін чи встановлення способу і порядку виконання рішення;

21) тимчасового влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу;

22) оголошення розшуку відповідача (боржника) або дитини;

23) примусового проникнення до житла;

24) звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках;

25) заміни сторони виконавчого провадження;

26) визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами;

27) рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби;

28) повороту виконання рішення суду;

281) виправлення помилки у виконавчому листі або визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню;

(Частину першу статті 293 доповнено пунктом 281 згідно із Законом № 3538-Мвід 15.03.2006)

29) відмови в поновленні втраченого судового провадження;

30) звільнення (призначення) опікуна чи піклувальника.

2. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.Коментар:

Згідно із статтею, що коментується, окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо: від-мови у прийнятті заяви про видачу судового наказу або скасуванні судового наказу; забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення позову; повернення заяви позивачеві (заявникові); відмови у відкритті провадження у справі; відкриття провадження у справі з недотриманням правил підсудності; передачі справи на розгляд іншому суду; відмови поновити або продовжити пропущений процесуальний строк; визнання мирової угоди за клопотанням сторін; визначення розміру судових витрат; внесення виправлень у рішення; відмови ухвалити додаткове рішення; роз'яснення рішення; зупинення провадження у справі; закриття провадження у справі; залишення заяви без розгляду; залишення заяви про перегляд заочного рішення без розгляду; відхилення заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововияв- леними обставинами; видачі дубліката виконавчого листа; поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання; відстрочки і розстрочки, зміни чи встановлення способу і порядку виконання рішення; тимчасового влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу; оголошення розшуку відповідача (боржника) або дитини; примусового проникнення до житла; звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках; заміни сторони виконавчого провадження; визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами; рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби; повороту виконання рішення суду; виправлення помилки у виконавчому листі або визнання; відмови в поновленні втраченого судового провадження; звільнення (призначення) опікуна чи піклувальника (у ред. Закону України від 16 березня 2006 р. «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України»1).

Як випливає з тексту ч. 1 статті, що коментується, окремо від рішення суду можуть бути оскаржені: ухвали про відмову у відкритті провадження у справі (наприклад, ухвала, зазначена в п. 1 ч. 1 статті, що коментується (докладніше див. коментар до ч. 2 ст. 99 ЦПК) або ухвала, зазначена в п. 4 ч. 1 статті, що коментується (докладніше див. коментар до ч. 2 ст. 122 ЦПК)); запобіжні ухвали, які припиняють подальший розвиток процесу (п. З ч. 1 статті, що коментується) (докладніше див. коментар до ст. 121 ЦПК); ухвали, якими зупиняється провадження у справі (п. 13 ч. 1 статті, що коментується), наприклад ухвали, зазначені в статтях 201, 202 (див. коментар до статей 201, 202); ухвали, якими закінчується провадження у справі (наприклад, ухвали, зазначені в статтях 205,207) (див. коментар до статей 205,207 ЦПК), а також інші ухвали (наприклад, зазначені в п. 2, 9, 18, 19 та ін.).

Згідно з ч. 2 статті, що коментується, заперечення на ухвали, що не підля-гають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Стадія перегляду рішень і ухвал в апеляційному порядку складається з чотирьох частин: а) порушення стадії апеляційного перегляду судових рішень і ухвал, які не набрали законної сили; б) підготовка розгляду справи в апеляційному порядку; в) розгляд справи по суті в судовому засіданні; г) винесення і проголошення апеляційним судом рішення або ухвали.


Получите за 15 минут консультацию юриста!