В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Права, свободи та інтереси малолітніх осіб віком до чотирнадцяти років, а також недієздатних фізичних осіб захищають у суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені законом.

2. Права, свободи та інтереси неповнолітніх осіб віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть захищати у суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, піклувальники чи інші особи, визначені законом. Суд може залучити до участі в таких справах неповнолітню особу чи особу, цивільна дієздатність якої обмежена.

3. Права, свободи та інтереси особи, яка визнана безвісно відсутньою, захищає опікун, призначений для опіки над її майном.

4. Права, свободи та інтереси спадкоємців особи, яка померла або оголошена померлою, якщо спадщина ще ніким не прийнята, захищає виконавець заповіту або інша особа, яка вживає заходів щодо охорони спадкового майна.

5. Законні представники можуть доручати ведення справи в суді іншим особам.Коментар:

За підставами виникнення правовідносин представництва розрізняють законне представництво і добровільне.

Законними представниками стосовно дітей у віці до 14 років (статті 31, 60 ЦК) є їх батьки, усиновлювачі, опікуни, стосовно дітей у віці від 14 років до 18 років у випадках, передбачених ч. 2 ст. 29 ЦПК, законними представниками є їх батьки, усиновлювачі, опікуни. Законними представниками також є опікуни над недієздатними і опікуни над обмежено дієздатними. Підставою для здійснення опікунами і піклувальниками функцій представника є рішення суду або акт про призначення даної особи опікуном або піклувальником або відповідний акт органу опіки і піклування (статті 60 і 63 ЦК в редакції Закону України від З березня 2005 р. «Про внесення змін до Цивільного кодексу України»1). Пов-новаження батьків і усиновлювачів випливають безпосередньо із закону. При законному представництві, як зазначалося, може бути подвійне представництво. Згідно з ч. 5 ст. 39 ЦПК законні представники можуть доручити ведення справи іншій особі, вибраній ними як представник. У цьому випадку вибраний представник діє як договірний представник.


Получите за 15 минут консультацию юриста!