Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються апеляційному суду через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.

(Частина перша статті 296 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3570-/1/ від 16.03.2006)1.

2. Суд першої інстанції після одержання усіх апеляційних скарг у справі від осіб, які подали заяви про апеляційне оскарження, або через три дні після закінчення строку на подання апеляційної скарги надсилає їх разом зі справою до апеляційного суду. Апеляційні скарги, що надійшли після цього, не пізніше наступного робочого дня після їхнього надходження направляються до апеляційного суду.Коментар:

Стаття, що коментується, є однією із статей, які регулюють порядок відкриття стадії апеляційного перегляду судових рішень та ухвал, що не набрали законної сили. Стадія перегляду судових рішень та ухвал в апеляційному порядку складається з чотирьох взаємопов'язаних частин, що змінюють одна одну, кожна з яких має свої специфічні задачі, свій зміст і призначена для вирішення певного кола питань: а) відкриття стадії апеляційного перегляду судових рішень та ухвал, які не набрали законної сили; б) підготовка розгляду справи в апеляційному порядку; в) розгляд справи по суті; г) винесення і проголошення апеляційним судом рішення або ухвали. Відповідно до ч. 1 статті, що коментується, заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються до апеляційного суду через суд першої інстанції, який ухвалив рішення, що оскаржується. В резолютивній частині рішення або ухвали суду першої інстанції мають бути зазначені строк і порядок оскарження ухвали або рішення суду першої інстанції (див. коментар до статей 210 і 215 ЦПК). Відповідно до ст. 293 ЦПК 1963 р. особа, яка подає апеляційну скаргу, зобов'язана була додавати її копії з додатковими матеріалами в кількості примірників відповідно до числа осіб, які брали участь у справі. Це саме положення було зазначено у другій фразі ст. 296 чинного ЦПК, однак ця фраза виключена з тексту ч. 1 ст. 296 ЦПК Законом України від 16 березня 2006 р. «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо касаційного провадження»1. Однак положення про необхідність подання копій заяв про апеляційне оскарження і копій апеляційної скарги і доданих до них матеріалів передбачено в ст. 298 ЦПК.

Відповідно до ч. 2 статті, що коментується, суд першої інстанції після одержання усіх апеляційних скарг у справі від осіб, які подали заяви про апе-ляційне оскарження, або через три дні після закінчення строку на подання апеляційної скарги надсилає їх разом зі справою до апеляційного суду. Апе-ляційні скарги, що надійшли після цього, не пізніше наступного робочого дня після їхнього надходження направляються до апеляційного суду.


Получите за 15 минут консультацию юриста!