Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Повноваження представників сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, мають бути посвідчені такими документами:

1) довіреністю фізичної особи;

2) довіреністю юридичної особи або документами, що посвідчують службове становище і повноваження її керівника;

3) свідоцтвом про народження дитини або рішенням про призначення опікуном, піклувальником чи охоронцем спадкового майна.

2. Довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні чи за рішенням суду, або за місцем його проживання.

3. Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням, з прикладенням печатки юридичної особи.

4. Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчува- тись ордером, який виданий відповідним адвокатським об'єднанням, або договором.

5. Оригінали документів, зазначених у цій статті, або копії з них, посвідчені суддею, приєднуються до справи.

6. Фізична особа може надати повноваження представникові за усною заявою, яка заноситься до журналу судового засідання.Коментар:

Повноваження представників на ведення справи в суді може бути підтвер-джено документами, вказаними в коментованій статті. Повноваження адвоката на ведення справи в суді може бути підтверджено ордером, виданим від-повідним адвокатським об'єднанням або договором (ч. 4 ст. 42 ЦПК). Повноваження представника можуть бути також підтверджені довіреністю або усною заявою довірителя із занесенням її в журнал судового засідання. Адвокат згідно з Законом України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 р. має право займатися адвокатською діяльністю індивідуально, відкрити своє адвокатське бюро. При здійсненні професійної діяльності адвокат має право представляти права й інтереси громадян і юридичних осіб за їх дорученням (статті 1, 4, 6 Закону). Тому його повноваження як судового представника можуть також бути підтверджені довіреністю або усною заявою довірителя, занесеною до журналу судового засідання. У тому випадку, коли відповідно до пункту 2-1 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» ЦПК в редакції Закону України від 8 вересня 2005 року1 повна фіксація судового засідання не здійснюється за допомогою звукозаписних технічних засобів і хід судового засідання фіксується не в журналі судового засідання, а в протоколі судового засідання, усна заява довірителя заноситься до протоколу судового засідання. Повноваження представника можуть також бути підтверджені свідоцтвом про народження дитини або рішенням про призначення опікуном, піклувальником або зберігачем спадкового майна.

У разі відсутності представника у сторони або третьої особи, визнаних не-дієздатними або обмеженими в цивільній дієздатності, а також у разі, коли законний представник цих осіб не має права вести справу цих осіб в суді на підставах, встановлених законом, суд припиняє провадження у справі і пропонує органу опіки і піклування або іншому органу, визначеному законом, призначити або замінити законного представника (ст. 43 ЦПК). Слід зазначити, що відповідно до ст. 60 ЦК суд призначає опікуна над фізичною особою у разі визнання її недієздатною, над малолітнім, якщо буде встановлено, що він позбавлений батьківського піклування. Суд також призначає опікуна над неповнолітньою особою, якщо буде встановлено, що вона позбавлена бать-ківського піклування, і над обмежено дієздатною особою. У випадку якщо дія законного представника суперечить інтересам особи, яку він представляє, суд залучає до участі в справі орган опіки і піклування або інших осіб, яким законом надано право захищати права, свободи й інтереси інших осіб (ч. З ст. 11 ЦПК). В цьому випадку суд повинен зупинити провадження у справі (п. 5 ч. 1 ст. 201 ЦПК).


Получите за 15 минут консультацию юриста!