В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Особи, які беруть участь у справі, мають право приєднатися до апеляційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони виступали. До апеляційної скарги мають право приєднатися також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки.

2. Заяву про приєднання до апеляційної скарги може бути подано до початку розгляду справи в апеляційному суді.

3. За подання заяви про приєднання до апеляційної скарги судовий збір не сплачується.Коментар:

У ч. 1 статті, що коментується, не вирішено питання про можливість при-єднатись до апеляційної скарги співучасників осіб, які подали апеляційну скаргу. Передбачається, що співучасники можуть приєднатись до апеляційної скарги одного з них, оскільки у співучасників є спільні права та обов'язки, або права та обов'язки мають одну підставу, або предметом спору є однорідні права і обов'язки (ст. 32 ЦПК). Положення ч. 1 статті, що коментується, згідно з яким до апеляційної скарги, поданої особами, які беруть участь у справі, можуть приєднатися також особи, які не беруть участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права та обов'язки, викликає заперечення. Особи, які не беруть участі у справі, не мають спільних прав і обов'язків з особами, які беруть участь у справі, які подали апеляційну скаргу. Однак вони мають право на судовий захист. Тому вони можуть подати апеляційну скаргу протягом строку, встановленого ст. 294 ЦПК. Якщо вони подадуть апеляційну скаргу після закінчення строку, то суд може відновити строк для подання апеляційної скарги, якщо буде встановлено, що вони пропустили строк з поважної причини, наприклад пізно дізнались про ухвалене рішення, в якому суд вирі- шив питання про їх права та обов'язки.

Відповідно до ч. 2 статті, що коментується, заяву про приєднання до апе-ляційної скарги може бути подано до початку розгляду справи в апеляційному суді. За подання заяви про приєднання до апеляційної скарги судовий збір не сплачується.


Получите за 15 минут консультацию юриста!