В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1 Представник, який має повноваження на ведення справи в суді, може вчиняти від імені особи, яку він представляє, усі процесуальні дії, що їх має право вчиняти ця особа.

2. Обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії мають бути застережені у виданій йому довіреності.

3. Підстави і порядок припинення представництва за довіреністю визначається статтями 248—250 Цивільного кодексу України.

4. Про припинення представництва або обмеження повноважень представника за довіреністю має бути повідомлено суд шляхом подання письмової заяви або усної заяви, зробленої у судовому засіданні.

5. У разі відмови представника від наданих йому повноважень представник не може бути у цій самій справі представником іншої сторони.Коментар:

Судовий представник, як було відзначено, є однією з осіб, які беруть участь у справі (ст. 26 ЦПК). Він має процесуальні права цих осіб, передбачені в ст. 27 ЦПК. Представник на підставі договору може від імені особи, яку він представляє, вчиняти всі процесуальні дії, за винятком тих, які застережені у виданій йому довіреності (ч. 2 даної статті).

Представник у цивільному процесі не є суб'єктом передбачуваного спірного матеріального правовідношення. Тому він не має матеріального інтересу в результаті справи, а має лише процесуальний інтерес в результаті справи і може здійснювати тільки процесуальні права в межах, встановлених законом, а законні представники у випадку, передбаченому ч. 1 ст. 179 СК, мають право розпоряджатися своїми матеріальними правами. Представник, який має повноваження на ведення справи в суді, як було зазначено, може відповідно до частин 1 і 2 коментованої статті від імені особи, яку він представляє, вчиняти всі процесуальні дії, які має право вчиняти ця особа. Обмеження повноважень представника на здійснення певної процесуальної дії повинні бути застережені у виданій йому довіреності. Тому, якщо обмеження повноважень представника не застережені в довіреності, то він може здійснювати вчиняти не лише процесуальні дії, передбачені ст. 27 ЦПК, але й процесуальні дії, вказані в ст. 31 ЦПК.

Договірне представництво засноване на особистих довірчих відносинах між довірителем і представником. Тому воно у будь-який час може бути припинене як довірителем, так і представником. Підстави припинення довіреності вказані в ст. 248 ЦК. Крім того, довіритель, як було зазначено, може у будь-який час скасувати довіреність (ст. 249 ЦК). Таке ж право має і представник (ст. 250 ЦК). Про припинення представництва або обмежень повноважень представника за довіреністю повинен бути повідомлений суд шляхом подання письмової заяви або усної заяви, зробленої в судовому засіданні (ч. 4 даної статті). Уразі відмови представника від наданих йому повноважень він не може у цій справі представляти іншу сторону (ч. 5 статі, що коментується).


Получите за 15 минут консультацию юриста!