В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Протягом десяти днів з дня отримання справи суддя-доповідач вчиняє такі дії:

1) з'ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі;

2) визначає характер спірних правовідносин та закон, який їх регулює;

3) з'ясовує обставини, на які посилаються сторони та інші особи, які беруть участь у справі, як на підставу своїх вимог і заперечень;

4) з'ясовує, які обставини визнаються чи заперечуються сторонами та іншими особами;

5) вирішує питання щодо поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції;

6) за клопотанням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, ви-рішує питання про виклик свідків, призначення експертизи, витребування доказів, судових доручень щодо збирання доказів, залучення до участі у справі спеціаліста, перекладача;

7) за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання щодо вжиття заходів забезпечення позову;

8) вчиняє інші дії, пов'язані із забезпеченням апеляційного розгляду справи.

2. Підготовчі дії, визначені пунктами 6—8 частини першої цієї статті, здійснюються за правилами, встановленими главою 3 розділу III цього Кодексу.Коментар:

Як було зазначено, стадія перегляду рішень і ухвал суду першої інстанції в апеляційному порядку складається з чотирьох частин: 1) відкриття стадії апеляційного перегляду рішень і ухвал, які не набрали законної сили; 2) під-готовка розгляду справи в апеляційному порядку; 3) розгляд справи по суті; 4) винесення і проголошення апеляційним судом рішення.

Відповідно до ч. З ст. 297 ЦПК суддя-доповідач в апеляційному суді про прийняття апеляційної скарги до розгляду постановляє відповідне рішення. З цього моменту стадія перегляду рішень і ухвал суду першої інстанції в апе-ляційному порядку вважається відкритою.

Відповідно до статті, що коментується, у стадії підготовки розгляду справи в апеляційному порядку суддя-доповідач має вчинити дії з метою забезпечення своєчасного винесення законного й обґрунтованого рішення або ухвали суду апеляційної інстанції. Ці дії здебільшого збігаються з діями суду першої інстанції в стадії провадження у справі досудового розгляду. Суддя- доповідач насамперед має з'ясувати питання про склад осіб, які беруть участь у справі, і визначити характер спірних правовідносин та закон, який їх регулює.

З метою визначення предмета доказування суддя-доповідач з'ясовує об-ставини, на які посилаються сторони та інші особи, які беруть участь у справі, як на підставу своїх вимог або заперечень. З цією ж метою суддя-доповідач з'ясовує, які обставини визнаються або заперечуються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі.

Враховуючи, що розгляд справи в апеляційному суді відбувається за пра-вилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, суд- дя-доповідач вирішує питання поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції; за клопотанням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про виклик свідків, призначення експертизи, витребування доказів, судових доручень щодо збирання доказів, залучення до участі у справі спеціаліста, перекладача; за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання щодо вжиття заходів забезпечення позову; вчиняє інші дії, пов'язані із забезпеченням апеляційного розгляду справи.

Суддя-доповідач вчиняє і інші дії, пов'язані із забезпеченням своєчасного законного й обґрунтованого розгляду апеляційної скарги (приймає доповнення і зміни до апеляційної скарги, заяви про приєднання до апеляційної скарги, заяву про відмову від апеляційної скарги, заперечення проти апеляційної скарги, заяву про визнання апеляційної скарги).

Зазначені дії суддя-доповідач зобов'язаний вчинити протягом десяти днів з дня отримання справи.


Получите за 15 минут консультацию юриста!