В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач доповідає про них колегії суддів, яка в разі необхідності вирішує питання про проведення додаткових підготовчих дій та призначення справи до розгляду.

2. Справа має бути призначена до розгляду у розумний строк, але не пізніше п'ятнадцяти днів після закінчення дій підготовки справи до розгляду.Коментар:

Як було зазначено, стадія перегляду рішень та ухвал суду першої інстанції в апеляційному порядку складається з чотирьох частин: а) відкриття стадії апеляційного перегляду рішень і ухвал, які не набрали законної сили; б) під-готовка розгляду справи в апеляційному порядку; в) розгляд справи в апеля-ційному суді; г) винесення і проголошення апеляційним судом рішення або ухвали.

Підготовка розгляду справи в апеляційному порядку починається із здійснення суддею-доповідачем у судовій палаті у цивільних справах апеляційного суду протягом десяти днів зі дня отримання справи процесуальних дій, передбачених ст. 301 ЦПК (див. коментар до ст. 301 ЦПК).

Після проведення підготовчих процесуальних дій, передбачених ст. 301 ЦПК, суддя-доповідач, який проводив дії, зазначені в ст. 301 ЦПК, доповідає про проведені процесуальні дії колегії суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду. Колегія суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду має бути, як це випливає з ч. З ст. 18 ЦПК, у складі трьох суддів. Колегія суддів у разі необхідності вирішує питання про проведення додаткових процесуальних дій. Це можуть бути будь-які з підготовлених процесуальних дій, передбачених ст. 301 ЦПК. Як було зазначено, підготовчі процесуальні дії, передбачені ст. 301 ЦПК, здебільшого збігаються з процесуальними діями, які мають бути проведені судом першої інстанції в стадії провадження у справі досудового провадження (див. коментар до ст. 130 ЦПК). Колегія суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду може, наприклад, вирішити, що необхідно додатково вирішити питання про склад осіб, які беруть участь у справі, про додаткове з'ясування обставин, на які посилаються сторони та інші особи, які беруть участь у справі, як на підставу своїх вимог і заперечень тощо. Якщо ж колегія суддів судової палати у цивільних справах вирішить, що процесуальні дії, вчинені в порядку підготовки до розгляду справи в апеляційному суді і передбачені ст. 301 ЦПК, проведено повністю, колегія суддів постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду в суді апеляційної інстанції. Справа має бути призначена до розгляду на певний день у межах розумного строку, але не пізніше п'ятнадцяти днів після завершення дій з підготовки справи до розгляду. Питання про призначення справи до слухання колегією суддів у судовій палаті у цивільних справах апеляційного суду вирішується більшістю голосів суддів. Головуючий голосує останнім (див. коментар до ст. 19 ЦПК).


Получите за 15 минут консультацию юриста!