В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) або місцезнаходження під час провадження справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання або місцезнаходження судова повістка надсилається на останню відому судові адресу і вважається доставленою, навіть якщо особа за цією адресою більше не проживає або не знаходиться.

2. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, зобов'язані повідомляти суд про причини неявки у судове засідання. Уразі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що сторони та інші особи, які беруть участь у справі, не з'явилися в судове засідання без поважних причин.Коментар:

Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, як і суб'єкти будь- яких правовідносин, мають не лише суб'єктивні права, але й несуть суб'єктивні обов'язки. Як було відмічено в коментарі до ст. 74 ЦПК, слід розрізняти судові повістки про виклик у суд і судові повідомлення. Судові повістки про виклик у суд надсилаються особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам, а судові повідомлення — особам, які беруть участь у справі з приводу вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов'язковою. Неявка особи, якій адресована судова повістка, спричиняє за собою невигідні наслідки для даної особи. До закінчення судового розгляду можливі випадки, коли особи, які беруть участь у справі, змінять адресу свого місцезнаходження (юридична особа) або адресу свого місця проживання (фізична особа). Як було відмічено (див. коментар до ст. 74 ЦПК) місцезнаходженням юридичної особи, відповідно до ч. 1 ст. 93 ЦК, є адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені. Для фізичної особи, згідно зі ст. З Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 р.1, слід розрізняти місце перебування фізичної особи — адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше шести місяців на рік, і місце проживання фізичної особи — адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад шести місяців на рік.

Як було сказано, неявка особи, якій була надіслана судова повістка, спричиняє за собою невигідні для неї наслідки. Особи, які беруть участь у справі, можуть втратити можливість брати участь у судовому засіданні (див. коментар до ст. 169 ЦПК); для свідка у разі його неявки без поважних причин у суд, можуть настати наслідки, вказані в ч. 5 ст. 50 ЦПК; для експерта у разі його неявки без поважних причин можуть настати наслідки, вказані в ч. 13 ст. 53

ЦПК; для перекладача у разі його неявки без поважних причин можуть настати наслідки, вказані в ч. 5 ст. 55 ЦПК. Тому особи, які беруть участь у справі, також свідок, експерт, перекладач, у разі зміни свого місця проживання (місця перебування) повинні повідомити суд про ці зміни. Інакше вказані особи вважаються повідомленими, якщо судова повістка про виклик у суд надіслана за останньою відомою адресою, навіть якщо особа, вказана в судовій повістці, за цією адресою не проживає.

Обов'язком осіб, які беруть участь у справі, які одержали судові повістки про виклик у суд, є також повідомлення суду про причини неявки у судове засідання. Згідно з ч. 2 статті, що коментується, у разі неповідомлення суду про ці причини вважається, що особи, які беруть участь у справі, не з'явилися в судове засідання без поважних причин, що, як було сказано, спричиняє за собою певні невигідні наслідки.