В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Витрати, пов'язані з оплатою правової допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі права, несуть сторони, крім випадків надання безоплатної правової допомоги.

2. Граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу встановлюється законом.Коментар:

Частина 1 ст. 59 Конституцій України1 визначає, що кожен має право на правову допомогу.

У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. На сьогодні діє Порядок оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави, затверджений поста-новою Кабінету Міністрів України від 14.05.1999 р. № 821.

Відповідно до ст. 12 ЦПК особа, яка бере участь у справі, має право на правову допомогу, яка надається адвокатами або іншими фахівцями у галузі права.

Частина 2 ст. 59 Конституції України визначає, що для надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура. Проте правову допомогу учасникам судочинства можуть надавати також й інші фахівці у галузі права. Відповідно до рішення Конституційного Суду України від 16.11.2000 р. № 13-рп/2000 у справі про право вільного вибору захисника це положення застосовується також в цивільному судочинстві.

Витрати, пов'язані з оплатою правової допомоги адвоката або іншого фахівця у галузі права, несуть сторони, крім випадків надання безоплатної правової допомоги. Відповідно ч. 2 ст. 84 ЦПК України граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу встановлюється законом. Згідно з Розділом XI «Прикінцеві та перехідні положення» ч. 2 ст. 84 ЦПК України набирає чинності з моменту набуття чинності відповідним законом. До цього часу граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Так, постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. № 590 «Про граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави , визначила граничний розмір витрат, пов'язаних з правовою допомогою стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, якщо компенсація сплачується іншою стороною — це сума, яка не перевищує суму, що обчислюється виходячи з того, що зазначеній особі виплачується 40 відсотків розміру мінімальної заробітної плати за годину її роботи.

Окремі питання надання правової допомоги регулюються Законом України «Про адвокатуру», Правилами адвокатської етики, вказаним рішенням Конституційного Суду України. Проте на даний час у законодавстві України відсутній комплексний правовий акт, що регулює питання надання правової допомоги, хоча на розгляді у Верховній Раді України є кілька законопроектів, присвячених цьому питанню. Зокрема проект Закону України «Про правову допомогу» від 09.11.2004 р. № 6320, внесений М. Катеринчуком, С. Соболевим, В. Стретовичем.

Законом повинні бути врегульовані питання видів правової допомоги, порядку її оплати, випадки надання безоплатної правової допомоги, максимальних розмірів правової допомоги, яка підлягає відшкодуванню в межах цивільного судочинства.

Правова допомога в цивільному судочинстві може складатися з професійного представництва юристом учасника цивільного процесу в судових засіданнях, складанні, підписанні і поданні процесуальних документів від імені такого учасника, а також консультуванні сторони з правових питань, пов'язаних з провадженням справи в суді.