В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Розглянувши касаційну скаргу на ухвалу суду, суд касаційної інстанції:

1) відхиляє скаргу і залишає ухвалу без змін, якщо судом прийнято ухвалу з додержанням вимог закону;

2) скасовує ухвалу і передає питання на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції, якщо було порушено порядок, встановлений для його вирішення;

3) змінює або скасовує ухвалу і постановляє ухвалу з цього питання, якщо воно було вирішено всупереч нормам процесуального права або при правильному вирішенні було помилково сформульовано суть процесуальної дії чи підстави її застосування.Коментар:

Стаття, що коментується, передбачає повноваження суду касаційної інстанції щодо перевірки законності ухвал суду першої інстанції, які набрали законної сили, і ухвал апеляційного суду.

Суд касаційної інстанції має право і зобов'язаний відхилити касаційну скаргу і залишити рішення, що оскаржується, без змін, якщо ухвала суду першої інстанції, яка набрала законної сили, або суду апеляційної інстанції є законною, тобто її зміст відповідає вимогам ст. 210 ЦПК і її постановлено з дотриманням процесуального порядку, встановленого ч. 4 і ч. 5 ст. 209 ЦПК (див. коментар до статей 209 і 210 ЦПК).

Відповідно до ч. 4 і 5 ст. 209 ЦПК за формою, в якій вони мають бути вира-жені, судові ухвали можуть бути оформлені окремим процесуальним доку-ментом і вони постановляються судом у нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати. Ухвали суду, оформлені окремим процесуальним документом, підписуються судом і приєднуються до справи. Ухвали, постановлені судом, не виходячи до нарадчої кімнати, за-носяться до журналу (протоколу) судового засідання (ч. 5 ст. 209 ЦПК).

Зміст ухвали апеляційного суду має відповідати вимогам ст. 315 ЦПК, а за формою, в якій вони мають бути виражені, ухвали апеляційного суду також можуть бути оформлені окремим процесуальним документом, який поста-новляється апеляційним судом у нарадчій кімнаті, інші ухвали апеляційний суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати.

Відповідно до ч. 2 статті, що коментується, касаційний суд скасовує ухвалу і передає питання на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції, якщо було порушено процесуальний порядок, встановлений для його вирішення. Наприклад, суд першої інстанції постановив на підставі ч. 2 ст. 99 ЦПК ухвалу про прийняття заяви про видачу або про скасування судового наказу (ч. 2 ст. 99 ЦПК, у редакції Закону України від 8 вересня 2005 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»)1 або суд першої інстанції постановив ухвалу про зупинення провадження у справі за підставами, передбаченими ст. 205 ЦПК (див. коментар до ст. 205 ЦПК). Зазначені ухвали були винесені судом першої інстанції, не виходячи до нарадчої кімнати. Апеляційний суд розглянув апеляційні скарги на ці ухвали і відхилив апеляційну скаргу і залишив рішення, що оскаржується, без змін (див. коментар до ст. 312 ЦПК). Касаційний суд у разі подання касаційної скарги на будь-яку з цих ухвал зобов'язаний їх скасувати і передати їх на новий розгляд, оскільки було порушено процесуальний порядок, встановлений для розгляду кожної з них. Кожна з цих ухвал була оформлена судом першої інстанції окремим процесуальним документом, але постановлена, не виходячи до нарадчої кімнати, тобто були порушені положення, встановлені ч. 4 ст. 209 ЦПК (див. коментар до ст. 209 ЦПК).

Відповідно до ч. З статті, що коментується, касаційний суд має право і зо-бов'язаний змінити або скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу з даного питання, якщо ухвалу, що оскаржується, було постановлено всупереч нормам процесуального права або в правильному рішенні було помилково сфор-мульовано сутність процесуальної дії або підстави його застосування. Так, наприклад, ухвала, що оскаржується, підлягає скасуванню, якщо її було по-становлено неповноважним суддею або складом суду або ухвалу постановлено або підписано не тим суддею, який розглядав справу. В даному випадку касаційний суд повинен застосувати норми про аналогію закону (ч. 7 ст. 8 ЦПК, див. коментар до ч. 7 ст. 8 ЦПК; правила п. 1, 2 ч. 1 ст. 311 ЦПК). Суд касаційної інстанції також зобов'язаний скасувати ухвалу, що оскаржується, якщо при розгляді справи було порушено правила мови, якою ведеться цивільне судочинство (ст. 10 Конституції України; ст. 7 ЦПК; див. коментар до ст. 7 ЦПК).


Получите за 15 минут консультацию юриста!