В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. У заяві про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного за-кладу або про продовження лікування повинні бути зазначені встановлені законом підстави для такої госпіталізації. До заяви додається мотивований висновок лікарської комісії про необхідність обов'язкової госпіталізації до протитуберкульозного закладу або про продовження лікування, в якому зазначається строк; протягом якого буде проведено лікування.

2. Заява подається протягом 24 годин з часу виявлення в особи загрозливої форми туберкульозу.Коментар:

Як було неодноразово зазначено, справи в порядку окремого провадження розглядаються судом з дотриманням загальних правил, установлених ЦПК (див. коментар до ст. 235 ЦПК). Тому заява про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження лікування має відпо-відати вимогам статей 119—121 ЦПК (див. коментар до статей 119—121 ЦПК), тобто у заяві про обов'язкову госпіталізацію в протитуберкульозний заклад повинні бути зазначені реквізити, передбачені ч. 2 ст. 119 ЦПК. Однак має бути зазначено не зміст позовних вимог, а зміст вимог заявника. Крім того, в заяві повинні бути зазначені підстави для обов'язкової госпіталізації особи до протитуберкульозного закладу або про продовження лікування. Обов'язковою підставою для примусової госпіталізації особи, яка страждає на заразну форму туберкульозу, є її ухиляння від такого лікування, оскільки при добровільній згоді на лікування немає підстав для направлення її в примусовому порядку в протитуберкульозний заклад. До заяви необхідно долучити документи, які свідчать про необхідність такої госпіталізації. Таким документом, згідно з ч. 1 статті, що коментується, є мотивувальний висновок лікарської комісії про необхідність обов'язкової госпіталізації особи до протитуберкульозного закладу або про продовження лікування, де зазначається строк, протягом якого буде проведено лікування.

Відповідно до ч. 2 статті, що коментується, заява про обов'язкову госпі-талізацію особи до протитуберкульозного закладу подається до суду протягом 24 годин з часу виявлення в особи загрозливої форми туберкульозу.


Получите за 15 минут консультацию юриста!