В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Справи про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження лікування суд розглядає не пізніше трьох днів після відкриття провадження у справі. Особі має бути надано право особистої участі в судовому засіданні, за винятком випадків, коли за даними протитуберкульозного закладу така особа становить загрозу розповсюдження хвороби.

2. Участь у розгляді справи представника протитуберкульозного закладу, за заявою якого відкрито провадження у справіпредставника особи, стосовно якої вирішується питання про госпіталізацію, є обов'язковою.Коментар:

Відповідно до ч. 1 статті, що коментується, справу про обов'язкову гос-піталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження лікування суд повинен розглянути не пізніше трьох днів після відкриття провадження у справі. Зазначена категорія справ відповідно до ч. 4 ст. 234 ЦПК розглядається судом у колегіальному складі, тобто в складі одного судді і двох народних засідателів. Особі, щодо якої суд вирішує питання про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження її лікування, має бути надано право особистої участі в судовому засіданні, за виключенням випадків, коли за даними протитуберкульозного закладу особа являє загрозу поширення хвороби. Згідно з ч. 2 статті, що коментується, обов'язковою є участь у розгляді справи представника протитуберкульозного закладу, за заявою якого було відкрито провадження у справі, і представника особи, щодо якої вирішується питання про госпіталізацію.

Розгляд зазначеної категорії справ, як і розгляд будь-яких справ позовного і окремого провадження, відбувається в судовому засіданні, яке складається з чотирьох частин, які змінюють одна одну, кожна з яких має свої специфічні завдання, свій зміст і призначення для вирішення певного кола питань. Це такі частини: а) підготовча частина; б) розгляд справи по суті; в) судові дебати і г) ухвалення та оголошення рішення.

Однак у судовому засіданні беруть участь не сторони (позивач і відповідач), а заявник, у даному випадку — представник протитуберкульозного закладу і заінтересована особа, щодо якої суд розглядає питання про її обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження її лікування. Зазначена особа може брати участь у судовому засіданні, за виключенням випадків, коли за даними протитуберкульозного закладу така особа являє загрозу поширення хвороби. В цьому випадку в судовому засіданні бере участь представник цієї особи.

Розгляд зазначеної категорії справ, як і справ, передбачених главою X Розділу IV ЦПК, має на меті охорону особистих немайнових прав фізичної особи. Відповідно до ч. 1 ст. 49 Конституції України «кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу і медичне страхування». Згідно з ч. 1 ст. 270 ЦК фізична особа має право на життя, право на охорону здоров'я, право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє середовище. Право на охорону здоров'я також передбачено ч. 1 ст. 283 ЦК.

Таким чином, розгляд зазначеної категорії справ так само, як і справ, передбачених главою X Розділу IV ЦПК, відповідає положенням ст. 49 Кон-ституції України і статей 270 і 283 ЦК України і має на меті охорону здоров'я фізичної особи, охорону права фізичної особи на безпечне для життя і здоров'я навколишнє середовище. На відміну від справ позовного провадження розгляд справ, передбачених главами X і XI Розділу IV ЦПК має на меті не захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод або інтересів фізичної особи, прав та інтересів держави Україна, Автономної Республіки Крим, територіальних громад, іноземних держав та інших суб'єктів публічного права, а, як було сказано, охорону особистих немайнових прав фізичних осіб на здоров'я, на безпечне для життя і здоров'я навколишнє середовище (ст. 49 Конституції, статті 270 і 283 ЦК).


Получите за 15 минут консультацию юриста!