Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. У заяві до суду про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи має бути зазначено:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) ім'я (найменування) заявника та особи, щодо якої вимагається розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, їх місце проживання або місцезнаходження, а також ім'я представника заявника, коли заява подається представником;

3) найменування та місцезнаходження банку, що обслуговує особу, щодо якої необхідно розкрити банківську таємницю;

4) обґрунтування необхідності та обставини, за яких вимагається роз-крити інформацію, що містить банківську таємницю, щодо особи, із зазначенням положень законів, які надають відповідні повноваження, або прав та інтересів, які порушено;

5) обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську таємницю, щодо особи та мету її використання.Коментар:

Як було неодноразово зазначено, справи окремого провадження розгляда-ються судом з дотриманням загальних правил, встановлених ЦПК (див. ко-ментар до ст. 235 ЦПК). Тому заява до суду про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичної або фізичної особи повинна відповідати вимогам статей 119 і 120 ЦПК (див. коментар до статей 119 і 120 ЦПК). У заяві до суду про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи крім реквізитів, передбачених ч. 2 ст. 119 ЦПК, має бути зазначено не зміст позовних вимог, а вимога про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю; найменування і місцезнаходження банку, який обслуговує особу, щодо якої необхідно розкрити банківську таємницю; обґрунтувати обставини і необхідність розкриття банківської таємниці; обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську таємницю, щодо особи та мету її використання.

Заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, як і будь-яка заява до суду, має бути підписана заявником.


Получите за 15 минут консультацию юриста!