В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Справа про розкриття банком інформації, яка містить банківську та-ємницю, розглядається у п'ятиденний строк з дня надходження заяви у закритому судовому засіданні з повідомленням заявника, особи, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, та банку, а у випадках, коли справа розглядається з метою охорони державних інтересів та національної безпеки, — з повідомленням тільки заявника.

2. Неявка в судове засідання без поважних причин заявника та (або) особи, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, чи їх представників або представника банку не перешкоджає розгляду справи, якщо суд не визнав їхню участь обов'язковою.

3. Якщо під час розгляду справи буде встановлено, що заява ґрунтується на спорі, який розглядається в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз'яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах.Коментар:

Як було неодноразово зазначено, справи в порядку окремого провадження розглядаються з дотриманням загальних правил, встановлених ЦПК. Тому судове засідання, в якому розглядається зазначена категорія справ, як і будь-яка категорія справ, складається з чотирьох взаємопов'язаних частин у певному порядку, які змінюють одна одну, кожна з яких має свої специфічні завдання, свій зміст і призначена для вирішення певного кола питань. Це такі частини: 1) підготовча частина судового засідання; 2) розгляд справи по суті; 3) судові дебати; 4) ухвалення і оголошення судового рішення. Разом із тим, розгляд зазначеної категорії справ має свої особливості. Дана категорія справ розглядається в п'ятиденний строк до дня надходження заяви. Зазначений строк є скороченим. Більшість справ, які розглядаються в цивільному процесі, розглядаються в строк не більше двох місяців зі дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі і про стягнення аліментів — не більше одного місяця (див. коментар до ст. 157 ЦПК) .

У зв'язку з тим, що розгляд зазначеної категорії справ стосується розкриття банківської таємниці і банку, справа відповідно до ч. З ст. 6 ЦПК і ч. 1 статті, що коментується, розглядається в закритому судовому засіданні, а у випадках, коли справа розглядається з метою охорони державних інтересів і національної безпеки — з повідомленням тільки заявника. На відміну від по-ложень, встановлених ст. 169 ЦПК (див. коментар до ст. 169 ЦПК ), при роз-гляді зазначеної категорії справ, неявці до судового засідання без поважних причин заявника та (або) особи, щодо якої потрібно розкриття банківської таємниці, або їх представника або представника банку, не є перепоною для розгляду справи, якщо суд не визнав їх участі обов'язковою.

Відповідно до ч. 6 ст. 235 ЦПК (див. коментар до ст. 235 ЦПК ), якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз'яснює заінтересованим особам, що вони мають право пред'явити позов не- заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах. Зазначений наслідок також передбачений в ч. З статті, що коментується.


Получите за 15 минут консультацию юриста!