В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Справа реєструється в апеляційному суді і передається в порядку черговості судді-доповідачу. Протягом трьох днів після надходження справи суддя-доповідач вирішує питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду апеляційним судом.

2. До апеляційної скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 295 цього Кодексу, а також у разі несплати суми судового збору чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи застосовуються положення статті 121 цього Кодексу.

3. Про прийняття апеляційної скарги до розгляду або повернення скарги суддя-доповідач постановляє ухвалу. Ухвалу судді про повернення апеляційної скарги може бути оскаржено в касаційному порядку.

4. При надходженні неналежно оформленої справи, з нерозглянутими зауваженнями на правильність і повноту фіксування судового процесу технічними засобами або з нерозглянутими письмовими зауваженнями щодо повноти чи неправильності протоколу судового засідання, або без вирішення питання про ухвалення додаткового рішення суддя-доповідач повертає справу до суду першої інстанції, про що постановляє ухвалу із зазначенням строку, протягом якого суд першої інстанції має усунути недоліки (ч. 4 ст. 297 ЦПК доповнена відповідно до Закону України від 16 березня 2006 р. «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо касаційного провадження»Коментар:

Стаття, що коментується, так само як і ст. 296 ЦПК, є однією із статей, які регулюють порядок відкриття стадії апеляційного перегляду судових рішень та ухвал, які не набрали законної сили. Справа, яка надійшла із суду першої інстанції, разом із апеляційною скаргою реєструється в апеляційному суді і передається в порядку черговості судді-доповідачу, який вивчає матеріали справи і скаргу і протягом трьох днів після надходження справи вирішує питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду апеляційним судом. У тому випадку, коли апеляційна скарга не оформлена відповідно до вимог, установлених ст. 295 ЦПК, а також у випадку невиплати суми судового збору або несплати видатків на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи застосовуються правила ст. 121 ЦПК. Суд у такому разі залишає апеляційну скаргу без розгляду і постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави залишення апеляційної скарги без розгляду, про що сповіщає особу, яка подала апеляційну скаргу, і надає їй строк для виправлення недоліків. Якщо особа, яка подала апеляційну скаргу, в установлений судом строк усуне недоліки апеляційної скарги і сплатить суму судових видатків і видатків на ін- формаційно-технічне забезпечення розгляду справи, апеляційна скарга вважається поданою в день початкового подання її до суду першої інстанції, який ухвалив рішення чи ухвалу, що оскаржується. В іншому разі апеляційна скарга вважається неподаною і повертається особі, яка її подала. Ухвала про повернення апеляційної скарги може бути оскаржена в касаційному порядку (див. коментар до ст. 324 ЦПК). Про прийняття апеляційної скарги до розгляду суддя-доповідач постановляє відповідну ухвалу і з цього моменту стадія перегляду рішень і ухвал суду першої інстанції в апеляційному порядку вважається відкритою.

Відповідно до ч. 4 статті, що коментується, якщо під час вивчення справи суддя-доповідач установить порушення порядку оформлення справи судом першої інстанції з нерозглянутими зауваженнями на правильність і повноту фіксування судового процесу технічними засобами або з нерозглянутими письмовими зауваженнями щодо повноти чи неправильності протоколу судового засідання, або без вирішення питання про ухвалення додаткового рішення, він повертає справу до суду першої інстанції, про що постановляє ухвалу із зазначенням строку, протягом якого суд першої інстанції має усунути недоліки (у ред. Закону України від 16 березня 2006 р. «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо касаційного провадження»1).

Стаття 298. Надіслання копій заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі

1. Апеляційний суд не пізніше наступного дня після постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду надсилає копії заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі, і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані ними заперечення на апеляційну скаргу.

Відповідно до статті, що коментується, апеляційний суд не пізніше на-ступного дня після постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду надсилає копії заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі, і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані ними заперечення на апеляційну скаргу. Особи, які беруть участь у справі, мають право приєднатися до апеляційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони виступали. До апеляційної скарги мають право приєднатися також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки (відповідає п. 9 ст. 6 ЦПК (Закон України від 16 березня 2006 р. «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо касаційного провадження»)1.


Получите за 15 минут консультацию юриста!