В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Розгляд справи у зв'язку з винятковими обставинами с різновидом касаційного провадження.

2. Справа в порядку провадження у зв'язку з винятковими обставинами розглядається колегією суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України за наявності не менш як двох третин її чисельності, крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті.

3. Якщо після касаційного розгляду справи виявлено неоднакове застосування судами касаційної інстанції одного і того самого положення закону, то справа розглядається колегією суддів на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України за наявності не менш як двох третин чисельності кожної палати. Головує на спільному засіданні Голова Верховного Суду України або один з його заступників.

4. Провадження у зв'язку з винятковими обставинами здійснюється за правилами, встановленими цим Кодексом для касаційного провадження, з урахуванням особливостей, визначених цією главою.Коментар:

Наступною частиною стадії перегляду судових рішень, які набрали законної сили, у зв'язку з винятковими обставинами є розгляд справи по суті.

Згідно з ч. 1 статті, що коментується, перегляд судового рішення у цивільних справах, які набрали законної сили, у зв'язку з винятковими обставинами, згідно з ч. 1 ст. 357 ЦПК є різновидом касаційного провадження, однак має свої особливості. Як було відзначено, це положення ч. 1 статті, що коментується, викликає заперечення. Перегляд рішень у зв'язку з винятковими обставинами може бути тільки після розгляду рішень в касаційному порядку. В стадії перегляду рішень, які набрали законної сили, у зв'язку з винятковими обставинами є ряд особливостей порівняно з стадією перегляду рішень та ухвал, які набрали законної сили, в касаційному порядку в підставах перегляду судових рішень у зв'язку з винятковими обставинами (ст. 354 ЦПК), в строках подання скарги (ст. 355 ЦПК), в складі колегії суддів, які розглядають справи у зв'язку з винятковими обставинами (ч. 2 ст. 357 ЦПК). Тому це не є різновидом стадії перегляду рішень і ухвал в касаційному порядку, а є самостійною стадією.

Згідно з ч. 2 статті, що коментується, справа в порядку провадження у зв'язку з винятковими обставинами розглядається колегією суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України за наявності не менш як двох третин її чисельності. Головує на спільному засіданні Голова Верховного Суду України або один з його заступників.

Перегляд судових рішень, які набрали законної сили, у зв'язку з винятковими обставинами може здійснюватись без виклику особи, яка подала скаргу, оскільки підстави оскарження судових рішень у цивільних справах у зв'язку з винятковими обставинами зазначені в ст. 354 ЦПК (див. коментар до ст. 354 ЦПК).

Відповідно до ч. З статті, що коментується, якщо після касаційного розгляду справи виявлено неоднакове застосування судами касаційної інстанції одного і того самого положення закону, то справа розглядається колегією суддів на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України за наявності не менш як двох третин чисельності кожної палати. Головує на спільному засіданні Голова Верховного Суду України або один з його заступників.

Згідно з ч. 4 статті, що коментується, провадження у зв'язку з винятковими обставинами здійснюється за правилами, встановленими ЦПК для касаційного провадження, з урахуванням особливостей, визначених главою З розділу V ЦПК.