В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Заява про перегляд рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами розглядається у судовому засіданні. Заявник та інші особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце засідання. Неявка цих осіб не є перешкодою для розгляду заяви.

2. Розглянувши заяву, суд своєю ухвалою або задовольняє заяву і скасовує рішення, ухвалу суду чи судовий наказ у зв'язку з нововиявленими обставинами або відмовляє у її задоволенні у разі необґрунтованості заяви.

3. Після скасування рішення, ухвали суду або судового наказу справа розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом.Коментар:

Наступною частиною стадії перегляду судових рішень, ухвал і судового наказу, що набрали законної сили, як було сказано, є провадження у справі досудового розгляду. У главі 3 розділу V, яка регулює перегляд судових рішень, ухвал або судового наказу, що набрали законної сили, за нововиявленими обставинами, не передбачено проведення в цій стадії попереднього судового засідання (статті 129, 130 ЦПК). Однак у разі відкриття стадії перегляду рішень, ухвал або судового наказу, що набрали законної сили, за ново- виявленими обставинами, враховуючи, що перегляд зазначених судових актів здійснює суд, який ухвалив рішення, ухвалу або видав судовий наказ (див. коментар до ч. 1 ст. 363 ЦПК), для того щоб забезпечити права іншої сторони при перегляді рішень і ухвал за нововиявленими обставинами, суд вчиняє певні процесуальні дії, передбачені главою 3 розділу III провадження у справі досудового розгляду (див. коментар до ст. 127 ЦПК). Суд невідкладно надсилає особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про відкриття даної стадії цивільного процесу і копії заяви про перегляд судового рішення, ухвали, а також копію судового наказу, що набрали законної сили (див. коментар до ст. 104 ЦПК). Інша сторона має право подати до суду заперечення проти заяви про перегляд судового рішення, ухвали, що набрали законної сили, за нововиявленими обставинами за аналогією зі ст. 128 ЦПК (див. коментар до ч. 7 ст. 8 ЦПК і до ст. 128 ЦПК).

Наступною частиною перегляду судових рішень, ухвал, що набрали законної сили, за нововиявленими обставинами, як було сказано, є судовий розгляд, який складається з трьох частин:

а) підготовча частина;

б) розгляд справи по суті;

в)судові дебати;

г) постановлення і оголошення судової ухвали.

Як було зазначено, рішення, ухвали суду або судовий наказ переглядаються за нововиявленими обставинами судом, який ухвалив рішення, постановив ухвалу або видав судовий наказ, тобто судом першої інстанції (див. коментар до ч. 1 ст. 363 ЦПК).

Підготовча частина судового розгляду починається з відкриття судового розгляду (див. коментар до ст. 163 ЦПК). Потім головуючий в судовому засіданні вчиняє процесуальні дії, передбачені ЦПК (див. коментар до статей 164, 165, 166, 167, 168, 171, 172 ЦПК), тобто вчиняє процесуальні дії, необхідні для забезпечення розгляду справи по суті.

Згідно з ч. 1 статті, що коментується, заява про перегляд рішення, ухвали суду або судового наказу за нововиявленими обставинами розглядається в судовому засіданні. Заявника та інших осіб, які беруть участь у справі, по-відомляють про час і місце засідання. Неявка цих осіб не є перешкодою для розгляду заяви.

Потім відбувається розгляд справи по суті, який починається доповіддю головуючого про зміст заяви про перегляд судового рішення, ухвали або су-дового наказу, що набрали законної сили, за нововиявленими обставинами (за аналогією зі ст. 173 ЦПК, ч. 7 ст. 8 ЦПК). У цій частині судового розгляду з'ясовуються і перевіряються обставини справи.

Слід зазначити, що стадія перегляду судових рішень, ухвал або судового наказу, що набрали законної сили, за нововиявленими обставинами має деякі особливості. Згідно з ч. 1 статті, що коментується, неявка заявника та інших осіб, які беруть участь у справі, не є перешкодою для розгляду справи. Тому при судовому розгляді заяви про перегляд судового рішення, ухвали або судового наказу, що набрали законної сили, судові дебати можуть бути відсутні. Але, якщо заявник та інші особи, які беруть участь у справі, з'являться в судове засідання, то будуть відбуватись судові дебати (див. коментар до ст. 193 ЦПК).

Після судових дебатів, якщо вони відбуватимуться, суд уходить до нарадчої кімнати для постановлення ухвали. Якщо під час постановлення ухвали виникає необхідність з'ясувати якусь обставину шляхом допиту свідків або здійснення іншої процесуальної дії, суд не постановляє остаточної ухвали про задоволення або про відмову в задоволенні заяви про перегляд судового рішення, ухвали або судового наказу, що набрали законної сили, за нововиявленими обставинами, а постановляє ухвалу про відновлення судового розгляду (за аналогією ч. 7 ст. 8 ЦПК і ч. 2 ст. 195 ЦПК).

Згідно з ч. 2 статті, що коментується, суд першої інстанції в результаті роз-гляду заяви про перегляд судового рішення, ухвали або судового наказу, що набрали законної сили, за нововиявленими обставинами постановляє ухвалу про задоволення заяви і скасовує рішення, ухвалу суду або судовий наказ за нововиявленими обставинами або відмовляє в їх задоволенні в разі необ-грунтованої заяви. Як було зазначено, ухвала суду апеляційної інстанції або касаційної інстанції, якою було відхилено скаргу на рішення суду першої інстанції або апеляційної інстанції, в разі перегляду рішення або ухвали за нововиявленими обставинами втрачає законну силу (див. коментар до ч. 2 ст. 363 ЦПК).

Згідно з ч. З статті, що коментується, після скасування рішення, ухвали суду або судового наказу справу розглядає суд за правилами, встановленими ЦПК.


Получите за 15 минут консультацию юриста!