В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Питання про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами, вирішується судом за поданням державного виконавця.

2. Суд у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засіданні з повідомленням сторін та заінтересованих осіб. Неявка сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами.Коментар:

За загальним правилом, установленим у ч. 1 ст. 366 і ч. 1 ст. 371 ЦК України, питання про визначення частки майна боржника в майні, яким він володіє спільно з іншими особами, вирішується судом за позовом кредитора. Відповідно до зазначених норм права у разі виникнення у власника боргового зобов'язання кредитор вправі звернутись з позовом до суду про виділ частки в спільному майні в натурі для звернення на нього стягнення, але тільки за умови, що у власника—боржника недостатньо для цього іншого майна.

Аналогічне правило міститься і в ч. 1 ст. 73 СК України щодо звернення стягнення на майно, яке є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. Таким чином, це питання, за загальним правилом, вирішується судом у порядку позовного провадження.

Однак звернення стягнення на майно боржника може здійснюватись у процесі виконання виконавчого документа, в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

У ч. 8 ст. 50 Закону України «Про виконавче провадження» міститься вказівка на можливість стягнення на частку майна боржника у випадках, коли він володіє ним спільно з іншими особами. В таких випадках державному виконавцю закон не надає право самостійно вирішувати питання про визначення частки майна боржника в майні, яким останній володіє спільно з іншими особами. Це питання має бути вирішено судом за поданням державного виконавця.

У статті, що коментується, встановлені правила про спрощений процесу-альний порядок вирішення судом питання про визначення частки майна боржника, яким він володіє спільно з іншими особами, якщо це питання виникає в процесі виконання виконавчого документа.

Питання про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами, вирішується судом у 10-денний строк у судовому засіданні з повідомленням сторін виконавчого провадження та інших заінтересованих осіб про час і місце судового засідання. Однак неявка сторін та інших заінтересованих осіб, належним чином повідомлених про час та місце судового засідання, не є перешкодою для вирішення питання про визначення частки майна боржника в майні, яким він володіє спільно з іншими особами.

За результатами розгляду подання державного виконавця про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами, суд постановляє ухвалу, в якій зазначається конкретне майно, що підлягає виділу і стягненню. Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку на підставі п. 26 ч. 1 ст. 293 ЦПК.

Власники, які вважають, що у зв'язку зі зверненням стягнення на майно боржника у випадках, коли боржник володіє майном спільно з іншими особами, порушені їх майнові права у виконавчому провадженні, у зв'язку з накладенням арешту на майно, мають право звернутись до суду з позовом про визнання права на майно і про звільнення його з-під арешту на підставі ст. 59 Закону України «Про виконавче провадження».


Получите за 15 минут консультацию юриста!