В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Назва документа: Трудовий договір зразок Україна 2017
Формат файлу: DOCХ
Дата актуалізації: 27.02.2017
Скачать: Скачать зразок трудового договору

Вашій увазі пропонується Скачать зразок трудового договору 2017 року для України, що відповідає вимогам чинного законодавства.

Наведемо правовий статус сторін, який визначається зразку трудового договору 2017 (Україна).

Так, відповідно до трудовим договором 2017 Роботодавець зобов'язується:

- дотримуватися умови трудового договору, трудове законодавство, інші нормативні акти, містять норми трудового права;

- надати Працівникові відповідну до умов цього Договору роботу;

- забезпечувати безпеку та умови праці, що відповідають державним нормативним вимогам охорони праці;

- забезпечувати Працівника устаткуванням, інструментами, технічною документацією й іншими засобами, необхідними для виконання ним трудових обов'язків;

- виплачувати своєчасно і в повному розмірі належну Працівникові заробітну плату у строки, визначені зразком трудового договору та законодавством України;

- факультативно у тексті може бути передбачено: надати автомобіль для службових поїздок або виплатити компенсацію при використанні Працівником для службових цілей особистого транспортного засобу та/або громадського транспорту в порядку, передбаченому Договором та законодавством України.

трудовим договором 2017, зразок Ви можете Скачать, Працівник зобов'язується:

- сумлінно, вчасно, на високому професійному рівні і точно виконувати свої трудові обов'язки згідно з Посадовою інструкцією, яка є невід'ємною частиною Договору;

- дотримуватися трудову дисципліну і правила внутрішнього трудового розпорядку;

- своєчасно і точно виконувати розпорядження Роботодавця або уповноваженого ним органу;

- дбайливо ставитися до майна Роботодавця та інших працівників, у тому числі до майну третіх осіб, що знаходиться у Роботодавця, якщо Роботодавець несе відповідальність за збереження цього майна;

- негайно ставити до відома Роботодавця про порушення трудової дисципліни, невиконання норм праці, випадки розкрадання і псування майна Роботодавця, а також інших порушеннях і/або події, в результаті яких для Роботодавця можуть настати якісь небажані наслідки;

- дотримуватися вимог з охорони праці та техніки безпеки;

- проходити медичні огляди;

- відшкодовувати заподіяний Роботодавцю збитки у відповідності з трудовим законодавством України та Договором;

- не розголошувати без згоди Роботодавця отриману під час роботи конфіденційну інформацію третім особам;

- не пізніше трьох робочих днів письмово повідомити Роботодавця про зміни даних, визначених у п. 12.2 цього Договору.

Зразок трудового договору з працівником встановлює для Роботодавця такі права:

- вимагати усунення недоліків, допущених Працівником у процесі виконання ним своїх посадових обов'язків;

- залучати Працівника до дисциплінарної та/або матеріальної відповідальності в разі порушення ним умов цього Договору.

При цьому Працівник має право за трудовим договором:

- самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції відповідно до покладених на нього посадовими обов'язками;

- вносити пропозиції щодо вдосконалення як виконуваної ним роботи, так і діяльності Роботодавця в цілому, не порушуючи принципів доброзичливості і конфіденційності.

Отже, Ви маєте можливість Скачать безкоштовно зразок трудового договору 2017 року.


Получите за 15 минут консультацию юриста!