В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

ПИТАННЯ ЮРИСТУ

Пішов у виконавчу службу сплатити штрафи і почув там, що повинен платити в подвійному розмірі (у зв'язку з несвоєчасною сплатою «первинного» штрафу). Підкажіть, будь ласка, чи правомірні такі вимоги? Чи законно з мене вимагають подвійну суму штрафних санкцій?

ВІДПОВІДЬ ЮРИСТА

Згідно із загальним правилом, визначеним ст. 308 КпАП, у разі примусового виконання постанови про притягнення до адміністративної відповідальності з правопорушника, - який сам у строки, встановлені статтею 307 КпАП (15 днів), не виконав постанову без поважних причин, - стягується подвійний розмір штрафу, зазначеного у відповідній статті Кодексу, плюс витрати на ведення обліку відповідних правопорушень. Тобто, «не вклавшись» в 15-денний термін, розмір штрафу подвоюється. При цьому постанова про стягнення штрафу надсилається для примусового виконання до відповідного відділу ДВС за місцем проживання порушника, місцем його роботи чи місцезнаходженням його майна.

У той же час у всій цій процедурі присутній маленький, але важливий нюанс: держвиконавець вправі стягувати лише ту суму, яка вказана у виконавчому документі, - тобто постанові по справі про адмінпорушення. У постанові має бути чітко прописана сума, що підлягає стягненню у разі несвоєчасної сплати порушником штрафу (подвійний його розмір). Якщо ж ця сума прямо не вказана - працівники ДВС не можуть вимагати сплати «подвійних» штрафних санкцій. Так, відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження» держвиконавець здійснює примусове виконання в порядку та у спосіб, визначених виконавчим документом. У разі якщо в постанові про адмінпорушення не вказана сума подвійного розміру штрафу, примусове виконання здійснюється згідно з «первинної» його сумі, яка вказана у виконавчому документі.

Відомо, що контролюючі органи зобов'язані оформлювати матеріали про адміністративні правопорушення відповідно до їх відомчими інструкціями. І не в кожній з таких інструкцій, якими власне і закріплена форма постанови у справі про адмінпорушення, - потрібно прописувати окремим рядком суму подвійного розміру штрафу у порядку ст. 308 КпАП. Тому, в якості прикладу, за вчинення правопорушень законодавства України в частині забезпечення якості лікарських засобів примусове стягнення подвійного розміру штрафу - малоймовірно (в самій затвердженою формою постанови таке формулювання відсутнє). Працівник ГІС зможе здійснити примусове виконання лише згідно тій сумі штрафу, яка вказана в постанові. Аналогічні справи з стягненням штрафів за адмінпорушення на залізничному та повітряному транспорті; порушення, які розглядаються органами контрольно-ревізійної служби, пожежного нагляду та Держнаглядпраці, Фондом соцстрахування на випадок безробіття; госсеменнимі інспекціями та органами Держслужби з карантину рослин, органами рибоохорони; а також ті , що стосуються держреєстрації торгових суден та невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і річкового транспорту.

У всіх перерахованих вище випадках напрямок держвиконавцю постанови про притягнення до адміністративної відповідальності та накладення стягнення - ще не означає для порушника обов'язку сплатити подвійний розмір штрафу. Сплатити потрібно тільки «первинний» штраф. У держвиконавця просто не буде повноважень стягнути ту суму штрафних санкцій, яка хоч і належить згідно ст. 308 КпАП, але не вказана безпосередньо у самому виконавчому документі. Іншими словами, держвиконавець не зможе вийти за межі суми стягнення, зазначеної у виконавчому документі, тим самим здійснюючи правозастосовну діяльність.


Получите за 15 минут консультацию юриста!