В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Порядок тимчасового затримання ТЗ регламентований Постановою Кабінету Міністрів України.

• ТЗ може бути тимчасово затримано виключно за наявності підстав вважати, що водієм вчинено одне з перерахованих вище правопорушень, за який передбачено тимчасове затримання транспортного засобу.

• У разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного в розшук відповідно до Закону України «Про виконавче про-ізводстве» 10, уповноважена особа Державтоінспекції негайно тимчасово затримує такий транспортний засіб і доставляє на спеціальний майданчик чи стоянку.

Уповноваженим особам Державтоінспекції заборонено брати участь у здійсненні блокування або евакуації транспортних засобів у випадках, не передбачених законом.

Доставка транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку здійснюється за допомогою спеціальних автомобілів - евакуаторів, в тому числі тих, які належать підприємствам, установам і організаціям, які проводять діяльність, пов'язану з транспортуванням ТЗ, і з якими Державтоінспекція підписала в установленому порядку договори.

Для доставки ТЗ на спеціальний майданчик чи стоянку уповноважена особа Державтоінспекції викликає евакуатор через чергового по підрозділу Державтоінспекції.

Після прибуття евакуатора уповноважена особа Державтоінспекції робить у присутності двох свідків і представника підприємства, установи або організації, яким належить евакуатор, запис у протоколі про адміністративне правопорушення про тимчасове затримання ТЗ із зазначенням:

1) дати, часу, місця порушення і підстави для тимчасового затримання та доставки ТЗ на спеціальний майданчик чи стоянку;

2) посади, місця роботи, прізвища, імені та по батькові особи, яка приймає рішення про тимчасове затримання і доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку;

3) типу, марки, державного реєстраційного номера, переліку візуальних недоліків та пошкоджень ТЗ, яке тимчасово затримується і доставляється на спеціальний майданчик чи стоянку;

4) найменування, місцезнаходження і номера телефону підприємства, установи або організації, які доставляють ТЗ на спеціальний майданчик чи стоянку, державного реєстраційного номера евакуатора;

5) адреси місця зберігання транспортного засобу;

6) посади, прізвища, імені та по батькові особи, яка виконує роботи з доставки транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку.

У разі виявлення ТЗ боржника, оголошеного в розшук відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» \ у присутності двох свідків і представника підприємства, установи або організації, який доставляє ТЗ на спеціальний майданчик чи стоянку, складається акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу з зазначенням:

1) дати, часу, місця виявлення ТЗ і підстави для тимчасового затримання та доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку;

2) посади, місця роботи, прізвища, імені та по батькові особи, яка приймає рішення про тимчасове затримання і доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку;

3) типу, марки, державного реєстраційного номера, переліку недоліків та пошкоджень транспортного засобу, який тимчасово затримується і доставляється на спеціальний майданчик чи стоянку, які можна встановити під час візуального огляду такого засобу;

4) найменування, місцезнаходження і номера телефону підприємства, установи або організації, які доставляють ТЗ на спеціальний майданчик чи стоянку, державного реєстраційного номера евакуатора;

5) адреси місця зберігання ТЗ.

6) посади, прізвища, імені та по батькові особи, яка виконує роботи з доставки ТЗ на спеціальний майданчик чи стоянку.

Зазначений акт підписують присутні під час його складання особи.

До протоколу і актом огляду та тимчасового затримання транспортного засобу по можливості додаються фотографія транспортного засобу, який підлягає тимчасовому затриманню, і перелік речей, які перебувають в ньому.

Протокол підписують особа, яка прийняла рішення про тимчасове затримання ТЗ, особа, яка виконує роботи з доставки такого засобу на спеціальний майданчик чи стоянку, два свідки, а також водій і страховий комісар в разі їх присутності.

• У разі коли доставити ТЗ на спеціальний майданчик чи стоянку неможливо, уповноважена особа Державтоінспекції проводить його затримання шляхом блокування з дотриманням умов безпеки дорожнього руху.

• У разі відсутності водія, ТЗ якого заблоковано, уповноважена особа Державтоінспекції залишає під його склоочисниками повідомлення про необхідність прибуття такого водія до територіального підрозділу Державтоінспекції для оформлення протоколу про адміністративне правопорушення.

• Розблокування транспортного засобу здійснюється уповноваженими особами Державтоінспекції після складення протоколу про адміністративне правопорушення.

• Про місце зберігання тимчасово затриманого ТЗ уповноважена особа Державтоінспекції повідомляє водієві під час складання протоколу про адміністративне правопорушення, а при його відсутності - черговій частині територіального органу внутрішніх справ. Про тимчасове затримання ТЗ боржника уповноважена особа органу Державтоінспекції повідомляє державному виконавцю протягом трьох діб.

• Водій, власник (співвласник) тимчасово затриманого ТЗ, крім ТЗ боржника, яке знаходиться на спеціальному майданчику чи стоянці, має право доступу до нього в присутності особи, відповідальної за зберігання такого ТЗ.


Получите за 15 минут консультацию юриста!