В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Глобальні проблеми у сфері праціУ доповіді МОП під назвою «Рівність у сфері праці: виклик зберігається» вказується, що в органи, що займаються питаннями рівноправності, надходить все більше скарг, вказують на те, що дискримінація на робочому місці приймає більш різноманітні форми, а дискримінація за кількома ознаками стає швидше правилом, ніж винятком.

У доповіді згадуються такі питання, як гендерна рівність в оплаті праці, сексуальні домагання на робочому місці, проблема расизму, працівники-мігранти, дискримінація за ознакою релігійної приналежності, люди з обмеженим можливостями, а також інфіковані ВІЛ та СНІДом.

64% опитаних осіб у країнах Європейського Союзу припускають, що на ринку праці економічна криза призведе до посилення дискримінації також і за ознакою віку.

У своєму глобальному доповіді МОП пропонує цілий ряд заходів для боротьби з нерівністю, а саме: просування загальної ратифікації та застосування двох основоположних конвенцій МОП про рівноправність і недискримінації; накопичення і обмін знаннями та досвідом у галузі ліквідації дискримінації у сфері праці та занять; розвиток інституційного потенціалу тристоронніх учасників МОП в цілях більш ефективної реалізації основоположного права людей на захист від дискримінації у сфері праці; зміцнення міжнародного співробітництва з основними організаціями і структурами, що діють у сфері забезпечення рівноправності.