В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Законопроект про внесення змін до Конституції України, крім розділу І "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України", попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України.

Коментар статті Конституції:

Конституція України встановлює спеціальний порядок внесення змін до р. II Конституції "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина", всіх розділів щодо організації і повноважень органів дер-жавної влади і місцевого самоврядування (р. IV "Верховна Рада України", р. V "Президент України", р. VI "Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади", р. VII "Прокуратура", р. VIII "Правосуддя", р. IX "Територіальний устрій України", р. X "Автономна Республіка Крим", р. XI "Місцеве самоврядування", р. XII "Конституційний Суд України"), а також до р. XIV "Прикінцеві положення" та р. XV "Перехідні положення".

Порядок внесення змін у зазначені розділи Конституції значно ускладнено порівняно з порядком прийняття і змін поточного законодавства. Після внесення до Верховної Ради України законопроекту про зміну конституційних норм процес розгляду і прийняття відповідного закону поділяється на два основних етапи. На першому етапі проводиться обговорення і схвалення законопроекту більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної і Ради. Схвалення законопроекту ще не означає його прийняття і є лише попереднім актом, що свідчить про позитивне ставлення до законопроекту більшості депутатів, не виключає можливості подальшого внесення до законопроекту змін та доповнень. Оскільки і це схвалення ще не є остаточним рішенням, то воно приймається простою більшістю голосів від конституційного складу Верховної Ради.

Остаточне рішення стосовно законопроекту приймається Верховною Радою України на другому етапі законотворчого процесу. Вже схвалений простою більшістю Верховної Ради законопроект може бути прийнятий нею тільки на наступній черговій сесії парламенту. Оскільки чергові сесії Верховної Ради відбуваються два рази на рік і між сесіями є перерва (див. ст. 83 Конституції), то встановлений Конституцією порядок дає можливість народним депутатам більш грунтовно вивчити законопроект і виз-начити своє ставлення до нього.

Розгляд законопроекту у Верховній Раді провадиться у відповідності з Регламентом Верховної Ради України.

Для прийняття законопроекту про внесення змін до зазначених вище розділів Конституції необхідна кваліфікована більшість голосів. За законопроект повинно проголосувати не менше двох третин від конституційного складу Верховної Ради.


Получите за 15 минут консультацию юриста!