Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.


Коментар статті Конституції:

Право на свободу пересування, вільний вибір місця проживання, вільне залишення території України Конституція гарантує як громадянам України, так і всім іншим особам, що на законних підставах перебувають на її території.

Щодо деяких обмежень у здійсненні цього права, то за діючим законодавством вони встановлені Законом України "Про правовий статус іноземців" від 4 лютого 1994 р. та постановою Кабінету Міністрів України "Про Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її тери-торію" від 29 грудня 1995 р.

Порядок пересування на території України іноземців, національні паспорти яких зареєстровані в Міністерстві закордонних справ чи його представництвах, визначається цим міністерством. Іноземні кореспонденти і журналісти, акредитовані при прес-центрі Міністерства закордонних справ, та члени їхніх сімей пересуваються на території України у порядку, встановленому ним же. Перебування іноземців у місцевостях з контрольованим порядком в'їзду дозволяється на підставі: віз для перебування в Україні (із зазначенням конкретної місцевості), що видаються дипломатичними представництвами і консульськими установами України за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України; дозволу органів внутрішніх справ, що видається іноземцям, які прибули в Україну на запрошення організацій, що їх приймають, на підставі письмових звернень цих організацій, погоджених у встановленому порядку, а тих, що прибули по лінії постійних іноземних представництв чи у приватних справах або постійно проживають в Україні, на підставі їх особистої письмової заяви. На прохання організацій, що приймають іноземців, цим особам може бути видано дозвіл на багаторазові в'їзди до цих місцевостей.

Зрозуміло, що такі обмеження в пересуванні та виборі місця проживання зумовлені необхідністю забезпечення безпеки України, охорони громадського порядку, охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів її громадян та інших осіб, які проживають в Україні.

Конституція передбачає можливість окремих обмежень свободи пересування і вибору місця проживання для громадян України та іноземців в умовах воєнного або надзвичайного стану. Але ці обмеження мають бути тимчасовими і діяти тільки під час такого стану (ст. 64). Це можуть бути не тільки воєнні обставини, а і такі, як спалах епідемій чи епізоотій в окремих місцевостях, загроза з боку стихійних природних явищ (повінь, землетрус) тощо.

Кожна особа, яка знаходиться на території України, вправі добровільно залишити своє місце перебування або взагалі залишити територію України. Це стосується і біженців, яким згідно із законодавством України надано притулок. Причому державним органам України забороняється висилати або примусово повертати біженців до держави, де існували умови. на підставі яких вони набули статусу біженця.

Законом України "Про правовий статус іноземців" передбачені випадки, коли особам може бути заборонено виїзд з території України. Це можуть бути випадки, коли відносно іноземців ведеться дізнання, попереднє слідство або розглядається судом кримінальна справа й інші випадки.

Виїзд громадян України з її території регулюється Законом "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" від 21 січня 1994 р. Цей закон відповідає вимогам чинної Конституції, за якими громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну. Державні органи зобов'язані надавати допомогу своїм громадянам у поверненні їх в Україну.


Получите за 15 минут консультацию юриста!