В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України.

Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.

У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.,

Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов'язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів.

Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.


Коментар статті Конституції:

Конституція (ч. 1 ст. 94) передбачає, що прийнятий Верховною Радою закон підписує Голова Верховної Ради і невідкладно направляє його Президентові України.

Протягом п'ятнадцяти днів Президент може вивчати текст закону, залучаючи до цього вчених і спеціалістів, консультуючись з іншими компетентними особами і органами, після чого може підписати закон і тим самим взяти його до виконання та офіційного оприлюднення. Згідно з ч. З цієї статті вважається також схваленим Президентом України і має бути підписаним та офіційно оприлюдненим закон, який Президент протягом встановленого строку не повернув у парламент для його повторного розгляду

Після підписання Президентом закону або його схвалення у порядку, передбаченому ч. З ст. 94, він має бути офіційно оприлюднений. Таким оприлюдненням вважається публікація закону у "Відомостях Верховної Ради України" та газеті "Голос України". При опублікуванні закону в цих виданнях вказується його повна назва, дата підписання, наводиться повний і буквальний текст. Закони України можуть бути опубліковані також в інших виданнях та оприлюднені по телебаченню і радіо.

Аналогічною є практика законодавчої діяльності багатьох іноземних країн, де застосовується офіційне проголошення та оприлюднення у встановленому конституцією порядку і строки прийнятого парламентом закону. Передбачається також опублікування закону в офіційних джерелах, після чого він тільки і набуває обов'язкової сили. Здебільшого офіційне проголошення та оприлюднення здійснюється главою держави і є засобом збалансування інтересів законодавчої і президентської гілок влади, однією з форм участі президента у законодавчій діяльності і водночас заключною стадією всього законодавчого процесу.

Президент України може скористатися правом відкладального вето, під яким розуміється право глави держави на повернення закону, направленого йо му на підпис, для повторного розгляду в парламент. Відхиляючи закон. Президент надсилає до Верховної Ради також сформульовані і мотивовані пропозиції щодо цього закону.

Верховна Рада розглядає спочатку в комітетах, а потім на пленарному засіданні пропозиції і зауваження Президента і погоджується або не погоджується з і ними. Якщо аргументи Президента не вплинули на рішення Верховної Ради і під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий не менше як двома третинами від її конституційного складу. Президент зобов'язаний його підписати і офіційно оприлюднити І протягом десяти днів. Десятиденний термін для підписання закону відраховується з моменту отримання; ним тексту, що надсилається Головою Верховної Ради України.

Конституцією (ч. 5 ст. 94) встановлюється, що закон набуває чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом. Мається на увазі, що закон може сам встановлювати якийсь ІНШИЙ варіант набуття ним чинності, наприклад передбачати якусь конкретну дату. Але у всякому випадку закон спочатку має, наприклад, бути опублікованим і не може ні в якому разі набути чинності раніше дня такого опублікування.


Получите за 15 минут консультацию юриста!