Sidebar

Раздел имуществаРаздел имущества - это вид прекращения общей долевой или совместной собственности на имущество. Часто разделом имущества заканчиваются брако-разводные процессы - в связи с прекращением брака. В случае прекращения общей собственности речь идет часто о выделе доли имущества, если это не приведет к повреждению/уничтожению самого имущества. Если же раздел имущества невозможен без нанесения ему вреда, то применяются компенсации для второй стороны.

В этом разделе опубликованы советы юристов по разделу имущества.

Щоб справедливо розподілити власність, уникнути претензій один до одного подружжя укладають угоду про розподіл майна. Якщо є довірчі відносини можна обійтися і без всякого угоди, вирішити питання в усному порядку. Адже немає такого закону, щоб всі домовленості між подружжям оформлялися обов'язково у письмовій формі.

Подробнее...

Один из пользователей портала Право Украины обратился с вопросами по теме развода. При этом ситуация не усложняется наличием спора с мужем о разделе имущества, однако автор темы все равно хочет максимально упростить «разводные процедуры». Причиной этому служит то, что ее запугали нотариусы утверждениями, что заключение договора в данном случае – это «слишком долгая процедура». В связи с этим автор темы с мужем приняли решение перевести право собственности (якобы продать друзьям и родственникам) на вышеуказанное имущество (дом, квартира, 2 автомобиля) и расторгнуть брак через суд (в семье есть несовершеннолетний ребенок). Однако автор темы не уверена в надежности такого варианта, считая, что при таком выходе из ситуации в будущем не исключено обращение в суд супругом с требованием о передаче денег, полученных в результате якобы продажи указанного совместного имущества. То есть автор темы интересуется тем, каким образом можно себя застраховать от указанного возможного иска. Поступили следующие мнения.

Подробнее...

Розлучення важко переживається і розпад сім'ї — серйозний відбиток у житті кожної людини. Розділ майна подружжя рідко проходить мирно. Досягти угоди про розділ майна вдається не завжди. Починаються розбіжності, кому залишити квартиру, машину або інше майно.

Подробнее...

Не знаєте, яким чином правильно розділити спадщину? Як грамотно скласти угоду про розподіл? Чи маєте ви пріоритет перед іншими родичами? Смерть члена сім'ї здатна посіяти насіння розбрату навіть між близькими людьми. Розділ майна у спадщину завжди проходить болісно, оскільки кожен вважає себе гідним більшої частки.

Подробнее...

Шлюби укладаються на небесах, а руйнуються на землі. Коли припиняється подружжя, починається поділ майна після розлучення і це викликає багато суперечок. Навіть якщо квартири в шлюбі купив під час шлюбу, а дружина не працювала, наприклад, сиділа з дітьми, то і вона має право на частину нажитих матеріальних активів.

Подробнее...

Не склалася сімейне життя неминуче тягне за собою рішення питань поділу майна, в т. ч. земельної ділянки. Як провести поділ земельної ділянки при розлученні? Який порядок поділу? Куди при цьому слід звертатися? Відповіді та рекомендації консультантів порталу допоможуть подружжю вирішити цю задачу мирно і безболісно.

Подробнее...

За чинним законодавством України питання має вирішуватися на основі рівності подружжя. Але, як показує судова практика, мирний розлучення - процес досить рідкісний. Часто ділити спільно нажите майно доводиться в судовому порядку. Найбільші конфліктні ситуації викликає розділ боргів подружжя.

Подробнее...

Поділити майно, в разі розірвання шлюбу, складно і клопітно. Якщо нерухомість розділиться на папері, а рухомі речі – фактично, то автомобіль при розриві сімейних відносин не вийде розділити ні яким із цих варіантів. Вирішення проблеми розподілу машини без юридичних знань - не вийде, тому в такому питанні необхідна допомога адвоката.

Подробнее...

Наряду с нормами семейного и гражданского законодательства, регулирующими указанные правоотношения, суду, который решает спор и должен принудительно разделить имущество, помогает судебная практика, а именно: постановления Пленума Верховного Суда Украины (далее – ВСУ), правовые заключения Верховного Суда Украины, анализ практики применения действующего законодательства и обобщения судебной практики рассмотрения гражданских дел относительно разрешения имущественных споров между супругами (бывшими супругами).

Подробнее...

Получите консультацию юриста онлайн!